Webbverktyg mot farliga kemikalier

Argentum Environment lanserar nu ett webbaserat verktyg för att hjälpa landets kommuner bringa ordning bland sina kemikalier, och sortera bort de värsta.

Webbverktyg mot
farliga kemikalier
Morguefile

Webbverktyget heter ChemKommun och ska hjälpa kommunerna med tre saker: att hålla ordning och reda bland kemikalierna i sin verksamhet, att ha aktuell information om hälso- och miljörisker, samt att systematiskt arbeta bort de farligaste kemikalierna ur de 250 000 ton kemikalier som kommunerna använder varje år.

Eftersom olika kommuner och anställda inom kommunerna jobbar med kemikaliefrågan på olika sätt hoppas Argentum att webbverktyget kan underlätta information och samverkan om hur de farligaste produkterna kan bytas ut.

Störst mängd kemikalier går till vatten- och avloppsrening. Men det är inte där de värsta kemikaliebovarna finns, utan kringstrött i den övriga verksamheten inom till exempel skola och gatuunderhåll, vilket gör dem svårare att överblicka.

– Kommunerna utövar ju tillsyn över kemikaliehanteringen i de flesta företag och nu får kommunerna en chans att föregå med gott exempel. Ordning och reda i kemikaliehanteringen minskar dessutom både kommunens risker och kostnader, säger Andreas Löfqvist, ansvarig för ChemKommun i ett pressmeddelande från Argentum.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.