nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Digitaliseringen utmanar detaljhandeln

Digitaliseringen inom detaljhandeln handlar om så mycket mer än e-handel. Även om den fysiska butiken fortfarande är viktigast, så kan butikerna inte längre blunda för utvecklingen.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Hur påverkar digitaliseringen av handeln befintliga affärer och vilka nya affärsmöjligheter växer fram? Det är utgångspunkten i boken Handelns digitalisering från Studentlitteratur.

Med utgångspunkt i den fysiska butiken och exempel från Ikea, Ica och Nudie Jeans, identifierar och analyserar bokens fem författare vad digitaliseringen innebär för detaljhandeln.

– Digitalisering inom detaljhandeln är så mycket mer än bara e-handel. Det är i mötet mellan det digitala och det fysiska som nya möjligheter för handel växer fram, säger Anna Jonsson, docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, som tillsammans med Johan Hagberg, docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är redaktör för boken.

Enligt författarna har konsumenternas beteende både före, under och efter köpet blivit mer digitaliserat, även om själva köpet genomförs i en fysisk butik. Digitaliseringen påverkar dock inte bara konsumentbeteende och handelns format, utan också varuflöden, transparens och företagets organisation.

– En av de främsta utmaningarna är att förstå vad som bidrar till konkurrenskraft i en digital värld. Och kanske ännu viktigare, vad innebär digitalisering för just mitt företag? Det handlar varken om att helt onyanserat se digitalisering som det enda sättet att möta framtidens handel eller att helt förneka betydelsen av det. Det handlar snarare om att hitta en balans mellan det fysiska och det digitala, säger Johan Hagberg.   

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Plugga tyska om du vill lyckas i Tyskland

Planerar ni att göra affärer med Tyskland? Se då till att bygga på språkkunskaperna i tyska. Bristen på kunskap om tysk affärskultur och tyska språket är det största hindret mot att svenska företag lyckas på tyska marknaden, visar Tysk-Svenska Handelskammarens enkätundersökningar. Tillsammans med Tyska ambassaden drar nu handelskammaren igång satsningen ”Deutsch – Ditt val!” för att uppmuntra fler skolelever att plugga tyska.

Satsning på innovation ska stoppa cyberattacker

Den ökade frekvensen av cyberattacker riskerar att skada förtroendet för digitala lösningar och hämma digitaliseringen i samhället. För att stimulera utvecklingen av nya, innovativa lösningar som stärker digital säkerhet och infrastruktur satsar nu innovationsmyndigheten Vinnova närmare 200 miljoner kronor fram till 2020.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.