4 av 10 tjänstemän saknar kompetensutveckling

Kompetensutveckling Trots att åtta av tio tjänstemän i privat sektor är motiverade till kompetensutveckling är det många som inte får någon. För fjärde året i rad sker ingen ökning och fyra av tio har inte genomfört någon form av kompetensutveckling det gångna året, visar Unionens kompetensundersökning.

4 av 10 tjänstemän saknar kompetensutveckling

Unionens kompetensundersökning är en årligt återkommande undersökning där Novus på uppdrag av fackförbundet Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor.

Att kompetensutvecklingen fungerar genom hela arbetslivet är viktigt för alla parter – för den anställde, för företagens konkurrenskraft och inte minst för Sveriges framtid, menar Martin Wästfelt, förhandlingschef på Unionen.

Martin Wästfelt, Unionen.
Foto: Ola Hedin.

– Det är tydligt att det finns stora brister i hur arbetsgivarna hanterar medarbetarnas kompetensutveckling både i systematik, planläggning och kartläggning. Fler arbetsgivare måste börja prioritera sina anställdas kompetensutveckling, säger han i en kommentar.

Viktigt med kompetensplan

Undersökningen för 2019 visar bland annat fyra av tio tjänstemän i privat sektor inte genomfört någon form av kompetensutveckling under det senaste året – trots att åtta av tio gärna vill ha det.

Samtidigt uppger sju av tio som fått kompetensutveckling att deras arbetsgivare tar tillvara deras nya kompetens. Och allra bäst kommer de nya kunskaperna till användning om arbetsplatsen har en övergripande plan för medarbetarnas kompetensutveckling.

Hela åtta av tio tjänstemän som genomfört kompetensutveckling och som jobbar i verksamhet där arbetsgivaren har en övergripande kompetensplan instämmer i att deras arbetsgivare tar vara på den nya kompetensen.

Det kan jämföras med arbetsgivare som saknar kompetensplan, där endast en fjärdedel tar vara på den nya kompetensen.

– De arbetsgivare som gör rätt förstår värdet av kompetensutveckling. De gör kort- och långsiktiga behovsanalyser och arbetar strategiskt med kartläggningar och planer, säger Martin Wästfelt.

Alla är också överens om vikten av kompetensutveckling – företagen får tillgång till kompetens och individen stärker sin ställning på arbetsmarknaden. Ändå ser det annorlunda ut i praktiken.

– Ofta är det så att man i goda tider inte har tid med kompetensutveckling och i dåliga tider har man inte råd, påpekar Martin Wästfelt.

Totalt deltog 2 172 tjänstemän i privat sektor i Unionens kompetensundersökning.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.