Svenska chefer skeptiska till AI

Artificiell intelligens Trots att artificiell intelligens pekas ut som en av de hetaste framtidstrenderna är många vd:ar och andra chefer ute på företagen skeptiska till tekniken. Nästan hälften ser i dag ingen nytta med AI, enligt en ny undersökning.

Svenska chefer skeptiska till AI

I konsumentledet har artificiell intelligens blivit en naturlig del av vardagslivet, som till exempel när vi skriver sms, lyssnar på musik eller letar vägbeskrivningar. Även för företag inom B2B har tekniken visat sig vara värdefull, inte minst inom marknadsföring och försäljning.

Men trots att företag som var tidiga med AI kan visa hur det förändrat och utvecklat deras verksamhet är fortfarande många personer i ledande befattning skeptiska till tekniken. Det visar en färsk undersökning som utförts av Novus på uppdrag av bank- och finansgruppen Svea.

Nästan hälften – 47 procent – av de tillfrågade ser ingen nytta med AI. 69 procent har heller inga planer på att introducera tekniken på sina företag. Endast 6 procent uppger att de redan använder AI.

Läs även: AI-mognaden låg enligt svenska chefer.

Stor okunskap om tekniken

Den skeptiska inställningen har att göra med att det handlar om relativt ny teknik och att det råder stor okunskap kring nyttan med den, menar Thomas Svensson, partner manager och e-handelsexpert på Svea:

– Tekniken ersätter inte säljpersonal eller andra anställda. Istället kan bolagen med teknikens hjälp lägga mindre tid på repetitiva uppgifter och mer på att hitta nya kunder, skapa en djupare förståelse för sina utmaningar och sälja mer på befintliga kunder, kommenterar han.

Ändå är det ingen som tror att AI bara är en övergående trend. Varannan – 50 procent – tror att AI kan bidra till effektivare säljprocesser och 36 procent att tekniken kan förbättra kundupplevelsen och öka kundnöjdheten.

Läs även: 5 områden som höjer AI-säkerheten.

– Det handlar inte om att hoppa på all ny teknik, utan att skapa sig förståelse om vilken potential AI har när den blir mer tillgänglig och anpassningsbar för fler branscher. Fler företag bör förbereda sig och prova olika möjligheter att utnyttja AI, betonar Thomas Svensson.

Undersökningen bygger på 501 telefonintervjuer med vd:ar samt marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler på företag med tio eller fler anställda.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.