Var femte kvinna kränkt på jobbintervjun

Rekrytering Nästan tre gånger så många kvinnor som män uppger att de fått kränkande frågor under en anställningsintervju, visar en ny Sifo-undersökning. Det handlar till exempel om frågor kring graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet.

Var femte kvinna kränkt på jobbintervjun
Nästan var femte kvinna har fått frågor som upplevts som kränkande. Foto: Stock Adobe.

Nästan var femte kvinna (19 procent) har en eller flera gånger fått frågor som de upplevt som kränkande under en anställningsintervju, jämfört med 7 procent av männen, enligt undersökningen som utförts på uppdrag av bemanningsföretaget Randstad.

För mer än hälften av kvinnorna (56 procent) som fått kränkande frågor har det kretsat kring graviditet. Närmare var fjärde (23 procent) uppger att frågorna varit av könsrelaterad karaktär och för nästan var femte (17 procent) har de haft med ålder att göra.

Männen har däremot fått andra frågor som upplevts som kränkande. De har främst berört sjukdomar (27 procent), social tillhörighet (25 procent) och politisk tillhörighet (23 procent).

– Frågor om exempelvis graviditet, sexuell läggning och religiös tillhörighet hör inte hemma i en arbetsintervju – det säger ingenting om en persons kompetens, kommenterar Anna Svärdemo Alander, chefsjurist på Randstad.

Nekats anställning

Enligt diskrimineringslagen får ingen arbetstagare eller arbetssökande missgynnas eller behandlas sämre av arbetsgivare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Ändå säger sig var fjärde tillfrågad ha nekats anställning på grund av diskriminering.

Det är dock inte olagligt att ställa den här typen av frågor. Men om en kandidat nekas anställning är det upp till arbetsgivaren att bevisa att svaret på frågan inte var en bidragande orsak. Annars riskerar arbetsgivaren att bli skyldig till diskriminering och få betala ett högt skadestånd.

Läs även: Jobbsökare missnöjda med rekryteringsprocessen.

En av de vanligaste diskrimineringsformerna vid en rekrytering är åldersdiskriminering, bland både män och kvinnor, framgår av undersökningen. Åldersdiskriminering är ett större problem än vad många tror, menar Anna Svärdemo Alander:

– Men det är också enkelt att undvika genom att använda standardiserade intervjumallar och anonymisera ansökningar så långt in i rekryteringsprocessen som möjligt, säger hon.

Läs även: 7 saker chefen bör ta upp på jobbintervjun.

Ojämställda arbetsplatser

Det är inte bara i rekryteringsprocesser som diskriminering sker. Enligt undersökningen svarar var fjärde att de inte upplever sin befintliga arbetsplats som jämställd. Trots det rankar endast 7 procent jämställdhet som viktigast för arbetsmiljön. Högst på önskelistan står istället trevliga kollegor (45 procent), bra ledarskap (41 procent), arbetstider (40 procent) och trygg anställning (31 procent).

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel som är riksrepresentativt rekryterad utifrån ett slumpmässigt urval. Totalt intervjuades 1 188 personer i ålder 18 – 65 år, varav 1 011 var i sysselsättning eller studerande/arbetslösa.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.