7 saker chefen bör ta upp på jobbintervjun

Human Resources En bra rekryteringsprocess är avgörande för att företaget ska kunna locka de bästa talangerna. Rekryteringsspecialisterna på TNG Tech har listat sju saker som ingenjörer och tekniker helst vill att chefen tar upp under jobbintervjun.

7 saker chefen bör ta upp på jobbintervjun

Det råder stor brist på ingenjörer och tekniker och bland företagen är det hård konkurrens om arbetskraften. För arbetsgivarna gäller det därför att redan i rekryteringsprocessen göra ett så gott intryck som möjligt för att kunna locka de bästa talangerna.

I en undersökning som gjorts av rekryteringsföretaget TNG framgår vad jobbsökande ingenjörer och tekniker förväntar sig av den chef som ansvarar för rekryteringen. Det handlar om allt från bemötande under anställningsintervjun till återkopplingen under processens gång. I undersökningen deltog 1 522 respondenter.

Nästan alla – 93 procent – vill att chefen under intervjun ger uttryck för sina förväntningar på den som ska anställas. En klar majoritet – 78 procent – vill också att chefen lyfter frågan om utvecklingsmöjligheterna på företaget, medan knappt hälften – 46 procent – är intresserade av att höra chefen berätta om sig själv.

Per Johansson, TNG Tech.

Enligt Per Johansson på TNG Tech överensstämmer resultatet med en tydlig trend i branschen:

– Det är intressant att se hur ”mjukare” värden, som utvecklingsmöjligheter och företagskultur hamnar högt upp på listan. Det ligger i linje med den trend vi själva har noterat. Många, framförallt yngre jobbsökande, lockas av företag där de inte bara kan utveckla sina tekniska kunskaper, utan även kan bidra till något större och känna att de gör skillnad, säger han.

Läs även: Rättvisare rekrytering med standard.

Undersökningen visar också många jobbsökare – 90 procent – föredrar en rekryteringsprocess där ansökan hanteras fördomsfritt. 73 procent tror sig någon gång ha blivit bortvalda på grund av faktorer som ålder, kön, etniskt ursprung, sexuell läggning eller utseende när de sökt jobb.

53 procent är positiva till att inte skicka med foto, 49 procent tycker det är bra med anonyma ansökningar och hela 60 procent söker gärna jobb utan att uppge sin ålder.

I rekryteringsprocessen önskar också många snabb återkoppling. 65 procent vill ha information så fort något nytt händer i processen och 86 procent önskar besked så snabbt som möjligt om de inte längre är aktuella för ett jobb.

Trots det visar det sig att 49 procent av de tillfrågade inte får besked när deras ansökan inte längre är aktuell och 84 procent upplever att rekryteringsprocessen tar för lång tid.

7 saker som ingenjörer och tekniker vill att chefen tar upp på jobbintervjun.

  1. Förväntningar på den nyanställde 93 %
  2. Utvecklingsmöjligheter på företaget 78 %
  3. Företagspresentation 73 %
  4. Lön och förmåner 62 %
  5. Företagskultur 61 %
  6. Om sig själv 46 %
  7. Vilka kollegorna är 44 %

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.