Rättvisare rekrytering med standard

Human Resources Med ISO-standarden för bedömningstjänster – SS-ISO 10667:2011 – ska alla som söker jobb kunna vara säkra på att de blir bedömda på ett likvärdigt och rättvist sätt. Nu står standarden i begrepp att revideras med sikte på att den ska kunna bli ett ännu bättre verktyg vid rekryteringar och organisationsförändringar.

Rättvisare rekrytering med standard

Den internationella standarden för bedömningstjänster fastställdes 2011 och kom på svenska 2012. Standarden kan användas av alla som arbetar med hr-relaterade frågor och syftet är att göra det tydligt för alla parter hur en rättvis bedömning ska gå till vid rekryteringar och andra organisationsförändringar, till exempel vid karriärplanering, omplaceringar, rehabilitering och ledarutveckling.

Med standarden får arbetsgivare också ett bra verktyg för att säkerställa att till exempel en tjänst från ett externt rekryteringsföretag håller god kvalitet.

– Att följa standarden innebär att man redogör för vad man gör i alla led i processen. Det ska bland annat leda till färre felrekryteringar av personal samt mindre diskriminering på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, relation, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder, säger Anders Sjöberg, docent vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, som är engagerad i det internationella standardiseringsarbetet.

Standarden är den första i sitt slag, men eftersom det nu är sju år sedan den publicerades är det hög tid att se över innehållet. Ett stort antal länder, däribland Sverige, deltar i arbetet med representation från bland annat psykologer, forskningsinstitut, testföretag och rekryteringsföretag.

Standarden är uppbyggd i två delar – en som riktar sig till beställare och en till leverantörer av bedömningstjänster. Arbetet med revideringen handlar framförallt om att tydliggöra hur viktigt samarbetet mellan beställare och leverantör är för att det ska bli ett bra slutresultat.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.