nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Thomas Idermark, vd SIS.

Standarder skapar tillväxt

Användningen av standarder skapar tillväxt, framförallt inom tillverkningsindustrin. Det visar en nyligen genomförd nordisk studie.
– Vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna, säger Thomas Idermark, vd för SIS, Swedish Standards Institute.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Studien ”The Influence of Standards on the Nordic Economies” visar att användningen av standarder har positiv inverkan både på företagens och de nordiska ländernas utveckling. Enligt studien kan standardisering kopplas till 39 procent av arbetsproduktionstillväxten och till 28 procent av BNP-tillväxten i de nordiska länderna under de senaste decennierna.

Företagen använder standarder främst för att förbättra marknadstillträde och produktkvalitet samt som verktyg i sin riskhantering.

– 87 procent av respondenterna anser att standardisering är viktigt för framtida affärsplaner. I Sverige är det främst inom vård och omsorg man tycker det är viktigast, konstaterar Thomas Idermark.

73 procent av de tillfrågade anser att vinsterna med att använda standarder överstiger kostnaderna.

– Det är en mycket bra siffra. I Sverige är det inom tillverkningsindustrin man ser de största vinsterna kostnadsmässigt, säger Thomas Idermark.

Den stora fördelen med standarder är enligt företagen att de skapar förtroende och tilltro hos kunderna samt underlättar export av varor och tjänster. Dessutom är användningen av standarder, liksom deltagande i standardiseringsarbete, ett bra sätt för att följa den tekniska utvecklingen och påverka framtiden inom respektive bransch.

Fakta om studien

Studien har genomförts i de fem nordiska länderna – Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island – och omfattar perioden 1976 – 2014. Totalt deltog 1 179 nordiska företag inom olika branscher med erfarenhet av användning av standarder.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Småprat skapar förtroende

Expertens 7 råd om förändringsledning

Globalisering, digitalisering, ökad konkurrens. Dagens ledare har att manövrera i ett landskap som präglas av ständiga förändringar.
– Nu har det blivit ännu viktigare med ett personligt ledarskap som präglas av förtroende och tydlighet, säger Gunnar Ekman, ekonomie doktor och före detta polis som numera utbildar och föreläser om ledarskap och förändringsarbete.

Hitta rätt tajming för problemlösning

Recension

I denna underhållande och väl underbyggda bok ger Daniel Pink råd om bättre tajming i allt från studier och arbete till träning och relationer. Kapitlen avslutas med tips som underlättar att omsätta insikterna i handling.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.