nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto Stock Adobe

Småländsk samverkan mellan företag och forskning

Fyra småländska storföretag har ingått ett strategiskt partnerskap med Jönköping University. Genom att knyta tätare band med den forskning och utbildning som bedrivs vid högskolan ska företagen få stöd i sitt arbete med att ta fram nya innovationer.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

De fyra företagen Husqvarna, Scania, Kongsberg Automotive och Fagerhult har redan tidigare goda relationer med framförallt med Tekniska Högskolan vid Jönköping University, bland annat genom olika forskningsprojekt, men också genom att studenter på högskolan gör sin praktik eller sitt examensarbete på företagen.

Men nu fördjupas alltså samarbetet ytterligare genom att företagen ingått ett strategiskt partnerskap med Jönköping University.

– Vi känner oss mycket stolta och glada över att de här företagen väljer vår högskola som strategisk partner. Deras engagemang är viktigt för oss och det här är också ett kvitto på att vi är attraktiva som utbildare och forskande miljö, säger Mats Jägstam, prorektor vid Jönköping University.

Sedan ett år tillbaka driver universitetet forsknings- och utbildningsmiljön SPARK med fokus på kunskapsintensiv produktframtagning. Ett av målen med miljön är att vara ett stöd för industrin i deras utveckling av kunskapsintensiva produkter och processer. Det strategiska partnerskapet ger nu möjlighet att jobba ännu mer långsiktigt tillsammans med företagen för att utveckla både forskning och utbildning.

– Vi har goda erfarenheter av att jobba med högskolan och ser nu fram emot att utveckla vårt samarbete ytterligare, säger Andreas Rangert, VP Product Management & Development vid Husqvarna. Det är till stora nytta för oss att ha kunskap och kompetens så nära vår enhet i Huskvarna, där vår största avdelning för produktutveckling är belägen.

Ahmad Mansouri, senior engineering manager på Kongsberg Automotive, framhåller vikten av att teknikbolag som vill ligga i framkant har bra samverkan med akademin:

– Forskningen är en grundsten i arbetet med att få fram nya innovationer. Det är också viktigt för vår framgång att få in rätt kompetens med rätt utbildningar samt att kunna ge vår personal relevant vidareutbildning. Samarbetet med Jönköping University stärker våra möjligheter att förbli konkurrenskraftiga.

Jönköping University bedriver utbildning och forskning inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.