Många privata tjänstemän får ingen kompetensutveckling

Kompetensutveckling Många tjänstemän i privat sektor får ingen kompetensutveckling alls på sina företag. Endast sex av tio har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året och inom en specifik bransch är läget ännu sämre, visar Unionens kompetensbarometer 2018.

Många privata tjänstemän får ingen kompetensutveckling

Det är tredje året i rad som Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor. Trots digitalisering och ökad konkurrens har siffrorna inte förbättrats under perioden.

Endast sex av tio privata tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och bara drygt fyra av tio hade gjort en plan för kompetensutvecklingen med sin chef, visar Unionens kompetensbarometer 2018.

– Det är oroväckande att siffrorna inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Kompetensbarometern har även kartlagt kompetensutvecklingen i olika branscher. Sämst är situationen inom handel, en bransch där digitalisering och internationell konkurrens driver snabba och omfattande förändringar.

Inom handeln var det färre än hälften av de tillfrågade tjänstemännen som tagit del av kompetensutveckling de senaste 12 månaderna och endast var tredje hade en plan för sin utveckling, enligt undersökningen.

– Kompetensutveckling är en strategisk, affärskritisk fråga på alla arbetsplatser. Inom handel krävs exempelvis helt nya kompetenser inom IT och logistik för att klara av den ökade konkurrensen från och inom e-handeln, säger Martin Linder.

Kompetensbarometern har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 071 tjänstemän i privat sektor samlades in under maj 2018.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.