nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto: Stock Adobe.

Många privata tjänstemän får ingen kompetensutveckling

Många tjänstemän i privat sektor får ingen kompetensutveckling alls på sina företag. Endast sex av tio har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året och inom en specifik bransch är läget ännu sämre, visar Unionens kompetensbarometer 2018.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det är tredje året i rad som Unionen kartlägger hur det står till med kompetensutvecklingen bland tjänstemän i privat sektor. Trots digitalisering och ökad konkurrens har siffrorna inte förbättrats under perioden.

Endast sex av tio privata tjänstemän har genomfört någon form av kompetensutveckling det senaste året. Och bara drygt fyra av tio hade gjort en plan för kompetensutvecklingen med sin chef, visar Unionens kompetensbarometer 2018.

– Det är oroväckande att siffrorna inte har förbättrats ett dugg under de senaste tre åren. Företagen måste nu börja prioritera de anställdas kompetensutveckling, säger Martin Linder, ordförande för Unionen.

Kompetensbarometern har även kartlagt kompetensutvecklingen i olika branscher. Sämst är situationen inom handel, en bransch där digitalisering och internationell konkurrens driver snabba och omfattande förändringar.

Inom handeln var det färre än hälften av de tillfrågade tjänstemännen som tagit del av kompetensutveckling de senaste 12 månaderna och endast var tredje hade en plan för sin utveckling, enligt undersökningen.

– Kompetensutveckling är en strategisk, affärskritisk fråga på alla arbetsplatser. Inom handel krävs exempelvis helt nya kompetenser inom IT och logistik för att klara av den ökade konkurrensen från och inom e-handeln, säger Martin Linder.

Kompetensbarometern har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Svar från 2 071 tjänstemän i privat sektor samlades in under maj 2018.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Digg är navet för offentlig digitalisering

Digitalisering handlar inte bara om ny teknik, utan minst lika mycket om förändringar av kultur och värderingar. Det menar Anna Eriksson, generaldirektör för den nya Myndigheten för digital förvaltning eller Digg som den populärt kallas.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Nu möter Iso 9001 framtidens krav

Som vi alla vet förändras världen runt omkring oss snabbare och snabbare, vilket gör att organisationer på ett helt annat sätt än tidigare måste omvärldsbevaka och anpassa sig till nya förhållande – så också ISO 9001 och övriga ISO-standarder.

Storbankerna utmanar med personlig service

Nischbankerna har fortsatt hög kundnöjdhet, men utmanas allt mer av de stora etablerade bankerna som stärker sin position genom en kombination av digitala tjänster och personlig service. Det visar årets kundundersökning från Svenskt Kvalitetsindex, SKI om bolån, fastighetslån, privatlån och sparande.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.