7 byggstenar för ett bra självledarskap

Självledarskap Både fokus och reflektion är viktiga delar i självledarskapet. Det gör dig bättre både på att leda andra och prestera själv. Det säger Thomas Lundqvist, författaren till boken Egokoden.

7 byggstenar för ett bra självledarskap
Thomas Lundqvist har skrivit boken "Egokoden", som handlar om självledarskap. Foto:Sören Vilks.

Thomas Lundqvist, tidigare vd på bland annat Junibacken, ägnar nu allt tid åt att ge rådgivning, föreläsningar och att skriva böcker. Hans senaste bok, den tionde i raden, handlar om att knäcka den egna individuella koden – den så kallade egokoden – för att stärka sitt självledarskap. Det handlar om egna drivkrafter, behov och personliga mål. Att ”vara ego” behöver inte vara negativt.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Fakta

Thomas Lundqvist

Thomas Lundqvist har skrivit boken Egokoden som handlar om självledarskap.Han är författare, föreläsare och är konsult i ledarskap och utveckling. I grunden är han civilekonom men har sitt fokus på våra biologiska förutsättningar och vetenskaplig forskning kring mänskliga beteenden. Som vd på Junibacken nominerades Thomas två år i rad till Årets Chef. Egokoden är hans tionde bok; han har tidigare skrivit bl.a. ”Det biologiska ledarskapet” och ”Bli en bättre ledare och chef” som nominerades till årets HR-bok 2013.

– Vi behöver vara lite mer egoistiska, på så sätt att vi ägnar mer tid åt oss själva. Du kan bli bättre på att styra dina livsval så att de går i riktning mot vad du verkligen vill, men det kräver reflektion och beslutsamhet, säger Thomas Lundqvist.

I boken ger han tips om att stärka sitt självledarskap, inte minst relevant för chefer.

– En ledare som inte kan leda sig själv tar slut. Man tappar förmågan på olika sätt, får fysiska och psykiska besvär, drabbas av sömnsvårigheter, etcetera.

Biblioterapi för chefer

Boken Egokoden tipsar om hur man blir bra på att leda sig själv.
Att vara ego behöver inte vara negativt.

Thomas Lundqvist använder gärna syrgasmaskerna på flyget som parallell. Som bekant ska den som reser med barn först sätta masken på sig själv, för att sedan fokusera på barnet.

– Utan syre går det inte att stötta andra. Problemet är att vi inte tror att tvärstoppet ska kunna inträffa, att det ska drabba en själv. Dessutom är det skamfyllt att berätta att man mår dåligt, och kan upplevas riskabelt om till exempel styrelseordförande får veta det.

Han betonar att han inte själv är terapeut, utan ekonom och tidigare vd med ett stort intresse för dessa frågor. Därför har han samlat på sig kunskap från olika håll.

– Att stärka ditt självledarskap, det vill säga satsa på din egen utveckling, innebär att du är redo att lära dig mer om dig själv. Vad du vill och vad som krävs för att du ska bli en bättre ledare för ditt eget liv, säger han.

Experimentera och skriv

För den som följer Thomas Lundqvists råd är det viktigt att experimentera, betonar han:

– De teoretiska kunskaperna ska prövas direkt. Slarva inte. Det handlar om att bygga en bättre inre kondition.

Han rekommenderar också att allt ska dokumenteras.

– Skriv ner dina reflektioner. Det finns en viktig poäng med att sätta ord på allt. Ingen annan behöver se vad du skriver.

Inventera använda timmar

Skriv ned allt du gör på en vecka så får du kolla på hur du disponerar tiden.
Skriv ned allt du gör, tipsar Thomas Lundqvist. Foto Sören Vilks.

Ett handfast verktyg är att titta närmare på vart dagarna tar vägen.

– Kartlägg vad du gör med veckans alla timmar, i detalj. Var så ärlig som möjligt – det är ingen mening med att lura dig själv.

Redan där, genom att titta på den färdiga sammanställningen av timmar, kan det födas idéer om hur tiden kan användas bättre.

– Träna på att inte ge efter för impulser, som att ständigt kolla mailen. Det är svårt, men behovet kommer att minska efterhand, säger Thomas Lundqvist.

Han förespråkar också en SWAN-analys.

Fakta

SWAN-analys

SWAN-analys är en nulägesanalys som hjälper dig att komma fram till vad just du behöver för att må bra. Skriv ner svaren för att göra dem tydliga för dig själv.
 • Strenghts: Vad är jag bra på?
 • Weaknesses: Vilka områden är jag svagare inom? Inom vilka
 • områden kan jag utvecklas?
 • Ambitions: Vilka ambitioner har jag?
 • Needs: Vilka behov har jag?

– Många ledare är vana vid SWOT-analyser över företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot. Den här varianten, SWAN, handlar om individens styrkor, svagheter, ambitioner och behov. Den är ett stöd för personliga prioriteringar.

Prioriteringar bidrar bland annat till att inte ställa orimliga krav på sig själv.

– Att vilja mycket är inte fel, men det går att anpassa kraven till olika faser i livet eller vissa perioder. Pressen är extremt hård i dag, inte minst på grund av digitaliseringen.

Återhämtning prio ett

Ju mer stressad man är, desto större är risken för felprioriteringar, menar Thomas Lundqvist.

– Det är typiskt för en chef att försöka gasa sig ur en stressad situation. Men ju längre det går, desto sämre blir man på att prioritera. Lösningen är att i stället bromsa.

Återhämtning en nyckel

Han nämner ofta vikten av återhämtning.

– Lägg in både små och stora pauser. Gå ut i naturen och hämta luft. Rör på dig – det behöver inte vara hårda, prestationsinriktade träningspass. Ring ett samtal till någon du tycker om. Utmattning och utbrändhet beror inte på överansträngning utan på underåterhämtning.

Thomas Lundqvist konstaterar också att det du gör mycket av blir du bra på, som att gnälla mycket, vara sur, skylla på andra, tänka negativa tankar.

– Ett motmedel är att lägga till en god vana, som tacksamhetstandborstning. Samtidigt som du borstar tänderna tänker du på vad du är tacksam över just där och då. Den positiva energin kan bryta gamla mönster.

Fakta

7 ingredienser för bättre självledarskap

En kostcirkel för att nå din potential är The Healthy Mind Platter. Alla sju bitar behöver finnas i livet:
 1. Sömn
 2. Motion
 3. Fokus
 4. Reflektion
 5. Återhämtning
 6. Lek
 7. Relationer
Modellen är framtagen av amerikanska forskare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.