Forskarna: Chefens stöd avgörande för distansarbetet

Ledarskap Stöd, regelbunden återkoppling och engagemang. I hemarbetets tidevarv har chefsrollen blivit extra viktigt. Det visar forskning vid Högskolan i Gävle.

Forskarna: Chefens stöd avgörande för distansarbetet
Distansarbete kräver tydliga ramar. Bild Högskolan Gävle.

Distansarbete är väl etablerat i Sverige. Jämfört med Europa ligger Sverige på en andra plats med hur vanligt förekommande jobbformen är.  Men under coronapandemin har nya grupper påtvingats hemarbete, och då vanan ingen finns – krävs det en hel del av individer men framförallt cheferna.

På Högskolan i Gävle har Linda Widar sedan tre år forskat om distansarbete och hälsa. Hon säger att det givetvis finns grundläggande förutsättningar för att distansarbete ska fungera, såsom att ge rätt teknisk och digital utrustning – men det viktigaste är att ge tydliga ramar.

Linda Widar. Foto Högskolan i Gävle.

– Man får inte glömma bort att upprätthålla både den formella och informella kontakten och integrationen som naturligt finns när man är fysiskt på arbetsplatsen, säger hon.

Distansarbete kräver aktiv chef

En risk som uppstår då man jobbar på distans är att individer tappar sin känsla av sammanhang vilket kan ha en negativ effekt på arbetsmotivationen. Och det är här chefen kommer in. På det digitala kontoret blir hen ett slags vallhund men även ett viktigt kontaktnät. Linda Widar säger att distansarbete kräver en mycket mer aktiv chef, både när det kommer till kontinuerlig återkoppling – men även när det kommer till att sätta ramar. Inte minst för att begränsa arbete.

– Nu har du gjort detta, så ny tar vi helg. Att vara tydlig med att vi inte förväntar oss att du ska arbeta mer bara för att du jobbar hemifrån, säger Linda Widar.

Sofie Bjärntoft. Foto Högskolan i Gävle.

Sofie Bjärntoft forskar om flexibelt arbete vid samma högskola att ett problem som distansarbete kan leda till är att de egna förväntningarna skenar iväg.

– Det är inte förväntningar från chefer och kollegor de känner utan egna förväntningar att, till exempel, vara tillgänglig på mail och telefon även kvällar och helger.

Föregå med gott exempel

Också här är det viktigt att chefen tydliggör förväntningar och vilken kultur som gäller – och att hen själv föregår med gott exempel. Där är ett bra tips att chefen är väldigt tydlig i sin kommunikation ovh skriva när hen väntar sig svar i Skype och mail samt genom autosvar på telefonen.

– Det blir lättare att kunna släppa och vara ledig om jag har kommunicerat när jag är tillgänglig och kan förväntas vara tillbaka, säger Sofie Bjärntoft.

flexibelt

För chefer innebär det nu när ofrivilligt hemarbete mer eller mindre ordinerats från staten – att de måste vara mycket uppmärksamma. Se till att ha individuell social kontakt med medarbeta så att inte någon faller bort. För även om man inte ses fysiskt är gemenskap oerhört viktigt på en arbetsplats.

– Att chefen verkligen promotar detta med regelbundna digitala möten, -fikan med mera och har uppföljningar hur alla mår och hur det går med arbetet både i grupp och individuellt. Detta är viktigt för att vi skall hålla oss friska.

Alla har ansvar

Men bara för att chefen ska vara den ledande i detta, innebär det inte att medarbetare går utan ansvar. Kultur och social gemenskap är något som alla måste vara med och bygga.

– Det blir annars väldigt ensam att sitta själv och även om det hålls möten så kan det bli bara prat om jobb och inte det sociala som man kan få i vanliga fall vid lunch- och fikapauser, säger Sofie Bjärntoft.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.