80-talisterna ställer nya krav på ledarskap

Arbetsgivaren är skyldig att skapa utvecklingsmöjligheter. Lojalitet förtjänas. Och jobbet måste vara självförverkligande. En ny undersökning avslöjar 80- och 90-talisternas syn på lojalitet.

80-talisterna ställer nya krav på ledarskap
Stock xchng

Yngre medarbetare är inte nödvändigtvis mindre lojala än äldre generationer. Men Manpowers undersökning Work Life visar ändå på flera skillnader i synen på arbete. Bland annat tycker 80- och 90-talisterna att det oftare är okej att ta med sig pennor och sudd hem, dock inte större och mer värdefulla saker. Något som kan bli en utmaning för dagens och framtidens chefer är att de yngre inte anser i lika stor utsträckning som de äldre att de är skyldiga att göra sitt bästa på arbetet, oavsett lön.

Lojalitet förtjänas

Resultaten, som baseras på 6 400 svar från anställda, visar även att unga medarbetare tycker att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda möjligheter att utvecklas. Och är inte jobbet självförverkligande så byter 80- och 90-talisterna arbetsplats. Därtill visar undersökningen att 36 procent av denna grupp anser att det är okej att starta eget och ta med sig kunder från arbetsgivaren.

– Det finns tydliga skillnader mellan äldre och yngre medarbetare. De yngre generationerna har ett annat förhållningssätt till arbetslivet. De anser exempelvis att lojalitet till arbetsgivaren måste förtjänas. Det ställer krav på ledarskap, säger Peter Lundahl, vd på Manpower Sverige.

Sociala medier

En annan viktig skillnad i synen på arbete är att de yngre generationerna inte ser några problem med att blogga och använda andra sociala medier, som facebook, på jobbet.

– En förklaring kan vara att yngre ser mindre skillnad mellan arbete och fritid. Det innebär att de tycker sig ha rätt att vara på Facebook på arbetstid. Samtidigt agerar de också ambassadörer för företaget i de sociala medierna – oavsett om de kopplar upp sig på arbetet eller fritiden. Det kan vara positivt för arbetsgivaren om man har ett tydligt ledarskap och en policy för hur medarbetarna får hantera sociala medier på arbetet, säger Peter Lundahl.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.