9 rekryteringstrender för 2021

Rekrytering Superjobb, datadriven rekrytering och mer fokus på färdigheter än kompetens. Det är några av de rekryteringstrender som TGN sammanställt i sin senaste trendspaning för 2021 med fokus på mångfald och diskriminering.

9 rekryteringstrender för 2021
Här är årets rekryteringstrender med fokus på mångfald. Bild Adobe Stock.

Coronapandemin och dess påföljder, som under det senaste året har skakat om hela världen, kan nog inte ha undgått någon. Den medför hela tiden nya restriktioner som alla påverkar samhället på olika sätt. Inte minst kan man se hur digitaliseringen har fått en allt viktigare roll i vardagen och i arbetslivet.

TNG Group AB har nu tagit fram en lista på nio jobb- och rekryteringstrender som kommer vara aktuella under 2021 med fokus på mångfald och diskriminering.

1. Diversity is business – mångfald går från HR-initiativ till affärsstrategi
Mångfald är inte längre enbart en HR-fråga. En mångfaldsrapport från McKinsey visar på att organisationer med bred etnisk och kulturell mångfald har lett till en prestationsökning på 36 procent jämfört med genomsnittet. Det handlar alltså inte längre om ett företags symboliska inkludering i att anställa någon som tillhör en minoritetsgrupp för att visa på deras mångfaldsmedvetenhet. Istället blir mångfald en intressant fråga även för ledningen.

2. Klass – den bortglömda dimensionen av mångfald. 
En ny studie från Yale Universitetet (1) fastställer att klasstillhörighet kan vara en avgörande faktor för huruvida arbetssökanden får en anställning eller inte. Detta blir en ännu större utmaning under pandemin då arbetsintervjun sker digitalt och arbetsgivaren därmed kan se in i den sökandes hemmiljö.

3. Open CSR Hiring – sociala rekryteringsinitiativ tar fart. 
”Open hiring” är en form av rekrytering som fokuserar mer på kandidatens färdigheter vilket ger alla en möjlighet att bli anställda oavsett kunskapsmässig kompetens. Istället för CV och arbetsintervju baseras den sökandes kunskap på ett arbetsprov. Tanken är att det ska generera fler arbetsmöjligheter, i synnerhet till de som saknar kvalifikationer eller på annat sätt har svårt att få jobb.

4. Lookism – chefer tar rekryteringsbeslut på utseende
. Det har kommit fram att utseende kan spela stor roll i rekryteringsbeslutet. Enligt en research från TNG påverkar kandidatens utseende 34 procent av chefer i en anställningsprocess. Under coronapandemin har detta blivit ett allt större problem, i och med de videointervjuer som hålls.

5. Farväl till distansarbete – hej till utspritt jobb. 
En konsekvens till följd av coronapandemin är att många numera jobbar hemifrån vilket innebär större flexibilitet för medarbetarna. Nu återstår frågan hur framtidens arbetsliv kommer se ut. Linkedin (2) har i en trendspaning nämnt Ashley Whillans, professor vid Harvard Business School och hennes förslag på hybridmodellen 3-2-2. Det innebär tre dagar på arbetsplatsen, två dagar där man jobbar hemifrån och sen två lediga dagar.

6. Superjobb = framtidsanpassad. 
Den snabba digitaliseringen har skapat jobbmöjligheter som tidigare inte fanns. De kallas för ”superjobs” där människans förmågor kopplas ihop med teknikens ständigt växande möjligheter. Ens egna kunskap står inte längre i fokus, utan det handlar mer om flexibilitet och förmågan att vara i förändring i och med teknikens konstanta utveckling.

7. Datadriven rekrytering – från data till insikter. 
Datadriven rekrytering är ett sätt att göra rekryteringsarbetet mer objektivt vilket innebär att fler kandidater får en mer rättvis chans till att bli anställd. Med insamlad data som bas i beslutsprocessen går det lättare att matcha kandidatens kvalifikationer till vad jobbet kräver.

8. Mångfald
. Mångfald och inkludering har blivit en allt mer intresseväckande fråga hos kunderna. Man har, enligt United Minds och KFC Research, sett att så mycket som 30 procent av kunderna enbart väljer att handla från företag där mångfald och inkludering är inkorporerat i deras arbete.

9. Bias interruptor – framtidens inkluderande ledare
. Hur kulturen på en arbetsplats ser ut är oftast chefens ansvarsområde. Där är mångfaldsrekrytering ett vanligt ämne. Många chefer upplever själva att de arbetar aktivt med att skapa en inkluderande arbetskultur, men Accenture visar i sin rapport (3) att det cheferna tror inte alltid speglar medarbetarnas bild av situationen. Bias interrupter är chefer som jobbar aktivt för mångfald och inkludering. Bland dessa är majoriteten kvinnliga mellanchefer.

Källor:

(1) Forbes

(2) Linkedin

(3) Accenture

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.