Åldersdiskriminering vanligt inom techbranschen

Human Resources Vill du göra karriär inom teknikbranschen? Då spelar din ålder en avgörande roll. Den som är över 35 år uppfattas som gammal och medarbetare som vill fokusera på familjelivet stängs lätt ute från arbetsgemenskapen, visar en studie om den utbredda åldersdiskrimineringen inom branschen.

Åldersdiskriminering vanligt inom techbranschen
Åldern spelar en avgörande roll inom techbranschen. Foto: Stock Adobe.

Teknikbranschen förknippas ofta med framåtanda, snabb teknisk utveckling och ungdomlighet. Nu visar en färsk studie att många som arbetar inom branschen också har fördomar kring ålder och diskriminerar äldre på arbetsplatserna.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

Studien bygger på 18 djupintervjuer som gjorts med personer som arbetar inom teknikbranschen i Bangalore, Barcelona, Berlin, Houston, Silicon Valley och Tel Aviv. Även om inga intervjuer genomförts i Sverige är resultatet ändå applicerbart på svenska arbetsplatser, menar Jakob Svensson, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet, tillika en av författarna bakom studien.

Jakob Svensson, professor Malmö universitet.
Jakob Svensson, professor Malmö universitet.

– Arbetsplatskulturen inom branschen är i stort sett likartad, oavsett om det är på ett amerikanskt eller svenskt företag, säger han.

35 år och gammal

Enligt intervjupersonerna uppfattas den som är över 35 år som gammal inom teknikbranschen, ung anses man vara fram till ungefär 30 år. Detta kan jämföras med andra branscher där etiketten ”äldre” ofta används på personer som är 55+.

Jakob Svensson är i viss mån förvånad över de fördomar som fortfarande förekommer och att branschen inte kommit längre.

– De senaste åren har det varit mycket diskussion inom techbranschen för att komma till rätta med etnisk och genusbetingad diskriminering. Att det fortfarande förekommer diskriminering även på andra grunder, som till exempel ålder är allvarligt, säger han.

Inte uppdaterade

Många av intervjupersonerna har till exempel uppfattningen att äldre, det vill säga personer över 35 år, förväntas vara mindre intresserade av teknik och mer intresserade av ledarskap. De uppfattas också ha svårare för att bearbeta information och lära sig nya saker. Äldre är heller inte lika uppdaterade kring senaste teknik och dess potential, tror man.

– Åldersstereotyper fungerar ofta omedvetet. De yngre intervjupersonerna som vi pratade med stängde inte medvetet ut sina äldre kollegor. Ändå kommer fördomarna som framkom i intervjuerna sannolikt att påverka såväl företagskultur som vilka förväntningar som finns på individen, förklarar Jakob Svensson.

Karaktär av fritidsgård

Många arbetsplatser på techbolag har också karaktären av fritidsgårdar där medarbetarna förväntas spendera en stor del av både sin arbets- och fritid.

Studien visar att det finns en uppfattning om att äldre personer inte är lika hängivna sina arbetsplatser, utan istället väljer att lägga större fokus på till exempel familjelivet. Den som måste avvika klockan fem för att hämta barn på förskolan blir inte lika attraktiv som kollega och stängs lätt ute från arbetsgemenskapen.

Påverkar hela samhället

Jakob Svensson betonar att åldersdiskriminering inte bara får negativa konsekvenser för företagskulturen och enskilda medarbetare, utan även påverkar samhället i stort.

– Det vi ser i hela världen är att användandet av nya produkter och tjänster går upp i åldrarna. När då utvecklingen sker i en miljö som saknar representation av äldre riskerar deras intressen att helt förbises. Det bidrar till att förstärka åldersdiskrimineringen och digitala utanförskapet i hela samhället, säger Jakob Svensson.

Viktigt inkludera äldre

I takt med att tekniska produkter och tjänster blir allt mer vanligt förekommande, inte minst bland äldre, kommer åldersdiskrimineringen inom teknikbranschen att bli ett problem på sikt, menar han.

– Om målet är att erbjuda tjänster till så många medborgare som möjligt, bör människor i alla åldrar inkluderas i design och konstruktion, förklarar Jakob Svensson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.