Andra gången för Agria

Agria Djurförsäkring har för andra gången mottagit Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att upprätthålla kvalitetsarbetet har företaget satsat hårt på medarbetarengagemang.

Agrias arbete med SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling inleddes 1995 och gav 1999 resultat i form av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Förra året blev företaget först med att erhålla utmärkelsen för andra gången. Målmedvetet arbete med att ta vara på råden i SIQs återföringsrapporter är en faktor som Pekka Olson, marknadschef på Agria Djurförsäkring, anser har bidragit till framgången. Han betonar också medarbetarnas engagemang i kvalitetsarbetet. Inom Agria finns det ingen enskild person som är kvalitetsansvarig. Istället ligger ansvaret för kvaliteten hos alla medarbetare och då krävs det en positiv attityd till förändringar.

– Förändring är ett naturligt tillstånd i en organisation, inget är så bra att det inte kan omprövas, menar Pekka Olson.

Sedan förra gången Agria fick utmärkelsen har man arbetat med att ytterligare förbättra medarbetarnas engagemang, särskilt inom affärsutvecklingen. Företaget har även satsat på att få bättre struktur på hanteringen av kundklagomål.

Går över till EFQM

För att kontrollera att kvaliteten upprätthålls har man regelbundet låtit externa utvärderare titta på verksamheten. Den interna kvalitetsmätningen består bland annat av månadsrapporter och avvikelseanalyser. Nu är planeringen för det kommande årets kvalitetsarbete i full gång. Ungefär 20 medarbetare deltar i planeringen och ett viktig inslag är utvärderingen av de senaste förbättringsförslagen från SIQ. Den största förändringen för i år är att Agria går över till den europeiska organisationen EFQMs modell, som finns både på svenska och engelska. Pekka Olson förklarar bytet med att det annars är lätt att fastna i de gamla verksamhetsbeskrivningarna istället för att hitta nya förbättringsområden.

– EFQM lägger större vikt vid resultat och är en möjlighet att benchmarka sig på en europeisk grund, menar Pekka Olson.

/p>

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.