Atlas Copco breddar kompetensen med ny kvalitetsmetod

Kvalitetsrollen För Lars Englund på Atlas Copco Industrial Technique har kvalitetsrollen successivt breddats. Ett område som fått allt större tyngd på senare tid är hållbarhet, där mätning och uppföljning mot bland annat Science Based Target nu ingår som ett viktigt moment.

Atlas Copco breddar kompetensen med ny kvalitetsmetod
För Lars Englund på Atlas Copco har kvalitetsrollen blivit mångfasetterad.

Atlas Copcos fabrik för industriverktyg är en av de större inom koncernen och sysselsätter cirka 500 personer i Tierp. Lars Englund rekryterades till företaget för tre år sedan efter 25 år på Ericsson, där han även gick en utbildning till Six Sigma Black Belt för att stärka sin kompetens inom förbättringsmetodik. Under några år arbetade han även på en bilfirma i Gävle.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

På fabriken har han nu titeln SHEQ Professional, vilket innebär ett övergripande ansvar inte bara för kvalitetssystemet, utan även för säkerhet, hälsa och miljö.

– I mina tidigare jobb arbetade jag mycket med internrevisioner och mätningar. Men rollen har breddats kontinuerligt och har nu mer karaktären av supportfunktion både för ledningen och övriga organisationen, förklarar han.

Lean främsta verktyget

En av de främsta metoderna som Atlas Copco använder för att maximera kundnyttan och minimera slöserierna är Lean, där bland annat dagliga pulsmöten på alla nivåer ingår som ett naturligt inslag.

– För att kunna stötta organisationen krävs både bred och djup kompetens. Det är inte säkert att man alltid har svar på alla frågor. Men det gäller ändå att veta var man kan söka informationen, säger han.

Koppling kvalitet och hållbarhet

En fråga som fått allt större tyngd på senare tid är hållbarhet. För att få struktur på arbetet har Atlas Copco börjat arbeta med Science Based Targets, en metod för att upprätta vetenskapligt förankrade klimatmål i linje med Parisavtalet som syftar till att begränsa den globala uppvärmningen genom att minska utsläppen av växthusgaser. Det innebär att företaget inventerar utsläppen i hela sin värdekedja och kopplar det till investeringar som ger positiva effekter för både miljö och ekonomi.

Lars Englund ser en naturlig koppling mellan kvalitet och hållbarhet.

– Kvalitet handlar ytterst om att tillfredsställa kundernas krav och förväntningar, men också om att minimera resursutnyttjandet och maximera effektiviteten. Och det ligger helt i linje med vårt systematiska arbete för hållbarhet, fastslår han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.