Att skära ner på rätt saker

Många företag måste göra kostnadsbesparingar för att överleva på marknaden. Konsten är att gör besparingarna på rätt ställe. Annars är risken att det försvinner för mycket kunskap och kompetens från företaget, och därmed försvinner också förmågan till innovation och expansion. Anders Richtnér, forskare vid handelshögskolan i Stockholm studerar i sin avhandling Balancing knowledge creation hur man bäst gör besparingar samtidigt som man behåller förmågan till förnyelse. Hans råd är att inte göra en procentuell minskning över hela företaget utan istället se vad som är viktigt för att skapa kunskap i organisationen och sedan undvika att skära ner på just de delarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.