nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

Arkiv för Jessica Bergh

E-post: jessica.b@kvalitetsmagasinet.se

*
När danska Lego i mitten av 2000-talet stod vid konkursens brant tog de hjälp av sina kunder, vilket visade sig vara ett lyckodrag. Att bjuda in sina kunder för att forma morgondagens produkter och tjänster är snart en överlevnadsfråga.

Bjud in och ge tillbaka

Vässat

Att i partnerskap med kunder och konsumenter utveckla nya produkter och tjänster blir allt vanligare och viktigare. Men kom ihåg att de behöver få något tillbaka för att vilja bidra.

*
Caroline Enevold, chef för kunddriven verksamhetsutveckling på Arbetsförmedlingen, berättade om myndighetens förändringsresa. FOTO: Karin Thorsell

Arbetsförmedlingens resa – Från kontroll till service

2013 stod Arbetsförmedlingen på botten i alla förtroendemätningar. Skalan nedåt fick byggas på för att de fick så låga siffror. Det blev början på ett arbete med både kund- och medarbetarresor för att vända trenden och hitta rätt förbättringsmöjligheter.

*
– Jag tycker det är märkligt att vi inte har en mer positiv syn på snällhet i arbetslivet, säger Patrik Westander, vd och grundare av pr-byrån Westander. FOTO: Karin Thorsell

Så bygger ni en lönsam snällhetskultur

Genom att sätta snällheten i system kan ni öka företagets lönsamhet. Det anser Patrik Westander, medgrundare och vd på pr-byrån Westander. På Kvalitetsmagasinet Live gav han sju tips för att bygga en snällhetskultur på arbetsplatsen.

*Magnus MackAldener
Det behövs 5V för att innovera: varför, vila, variera, välja och våga, sa Magnus MackAldener från Scania på Kvalitetsmagasinet Live. FOTO: Karin Thorsell

Lyckade innovationer kräver träffektivitet

Går det att vara innovativ i en effektiv värld? Magnus MackAldener, chef för Scanias transmissionsutveckling, menar att vi istället behöver vara träffektiva för att lyckas skapa framgångsrika innovationer. På Kvalitetsmagasinet Live berättade han om Scanias metod.

*

Från hjärna till hjärta

Vässat

De senaste åren har vårt mest komplexa organ hjärnan kommit upp i vart och vartannat sammanhang. Samtidigt tågar begrepp som meningsfullhet och medkänsla in med full kraft i arbetslivet. Hjärnan behöver hjärtat, och vice versa.

Meningsfullhet som drivkraft

Läsvärt

Vi står inför ett paradigmskifte, på väg mot ett mer meningsfullt och värdeskapande sätt att driva organisationer framåt. Det beskriver författaren Frederic Laloux i en av de mest omtalade böckerna om ledarskap som nu är översätt till svenska.

*
I en ny rapport från finansdepartementet föreslås en samordnande funktion för beteendeinsatser i Sverige. FOTO: Shutterstock

Efterfrågar nudgingfuktion inom regeringen

Hur kan beteendeinsatser användas systematiskt i Sverige? Den frågan lyfts i en ny rapport från finansdepartementet som också föreslår en nudgingfunktion inom regeringen.

*
Det vanligaste problemet med Lean är att ledningen brister i kunskap och engagemang enligt Dan Drobin.

”Scania är mer komplext än vården”

Lean låter lätt, det är mycket sunt förnuft. Men det bidrar också till att man underskattar hur svårt det är att införa. Det menar Dan Drobin, verksamhetschef för radiologin i Värmland läns landsting, som tycker att vården missar många verktyg som finns att tillgå.

*
Samtidigt som försök för arbetstidsförkortning pågår blir vi också mer och mer mobila medarbetare. Vi lever i eran Det gränslösa arbetslivet. Spelar timmarna egentligen någon roll?

Stämpelklockan klämtar för sista gången

Vässat

Allt fler arbetsplatser slopar åtta timmars arbetsdagar och inför kortare pass med full lön. Har vi äntligen insett att traditionell arbetstid är en förlegad norm?

Åsa Sandberg, initiativtagare Nudging Sweden och vd på A Win-Win World.

Nudging för hållbara val

Att knuffa människor i en viss riktning kallas nudging. Det är en metod som kan användas för att få medarbetare, leverantörer och konsumenter att göra mer hållbara val.

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.