Storstäder bäst på innovation

Verksamhetsutveckling Storstadsregioner med universitet och företag med inriktning på informationsteknik och digitala teknologer är mer innovativa än andra regioner i landet. Det visar en unik rapport från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som kartlagt regionala innovationsmönster.

Storstäder bäst på innovation

– Innovation är avgörande för ekonomisk och hållbar utveckling. Samtidigt är det välkänt svårt att mäta innovation. Oftast används indirekta mått som FoU-utgifter eller patent. Vi har däremot kunnat använda ett mera direkt mått, säger Josef Taalbi, forskare i ekonomisk historia på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, i ett pressmeddelande.

Josef Taalbi, som sammanställt materialet tillsammans med Linnea Karlsson, forskarassistent, har till sin hjälp haft en unik innovationsdatabas som utvecklats vid institutionen för ekonomisk historia. Databasen ger information om faktiska kommersialiserade innovationer inom tillverkningsindustrin och företagstjänstesektorn, som programvaror, konsulttjänster samt forskning och utveckling.

Resultatet visar tydliga regionala innovationsmönster mellan åren 1970 och 2013. Storstadsregionerna Stockholm, Västra Götaland och Skåne har utvecklat flest innovationer under perioden. Mätt i relation till befolkningen och över hela perioden har dock Västmanland, Södermanland, Stockholm, Västerbotten och Östergötland utvecklat flest innovationer. Mot slutet av perioden – 2000 – 2013 – stod Västmanland, Östergötland, Uppsala, Stockholm och Västerbotten för flest innovationer per capita.

– De regioner som klarat av att ställa om från traditionell industri till att ha mer fokus på informationsteknik och digitala teknologier är de som klarat sig bäst över tid. Ett exempel på detta är Västmanland och Östergötland som toppade vad gäller innovationer per capita 1970 – 1989 och fortfarande gör det för perioden 2000 – 2013, säger Josef Taalbi.

Gemensamt för de ledande regionerna Västmanland, Stockholm och Östergötland är att de haft stora etablerade företag inom IKT (informations- och kommunikationsteknik) som Ericsson, ASEA/ABB och Saab. I andra regioner som Västerbotten, Uppsala, Skåne, Västra Götaland, Norrbotten och Blekinge bärs innovationer istället fram av startups och företag som utvecklats ur forskningsmiljöer.

Bland kommunerna hamnar Stockholm, Göteborg, Västerås och Lund i topp med flest innovationer 1970 – 2013. Stockholm är innovationstätast, men Lund presterar bättre räknat i innovationer per capita.

Josef Taalbi menar att det finns flera utmaningar med utgångspunkt från resultatet.

– Innovationsverksamhet är påfallande ofta koncentrerat till större städer, ofta med universitet, och det finns en tydlig stads- kontra landsbygdsproblematik. Detta kan tolkas som ett behov av satsningar i glesbygd och regioner med traditionella industristrukturer, särskilt som innovation och teknologisk förnyelse är avgörande för den långsiktiga ekonomiska utvecklingen, säger han.

Sammanfattningsvis konstateras att industri- och företagsstruktur, men även offentliga institutioner och placeringen av myndigheter och högskolor spelar stor roll som förklaring till varför vissa regioner är mer innovativa än andra.

– Dessutom finns en ganska tydlig spårbundenhet. Industristrukturen är trögrörlig, vilket gör att mönstren kan vara svåra att bryta. Innovations- och regionalpolitiken behöver därför långa tidsperspektiv och ett långt blickfält framåt, konstaterar Josef Taalbi.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.