Bedömning kan utveckla både lärare och elever

Forskning Bedömning kan bidra till ökat lärande för elever och till utveckling av lärares undervisning. Men det förutsätter ett samarbete mellan elever och lärare. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Formativa bedömningsprocesser – där elever fortlöpande får en förståelse för vad som ska läras in och där läraren anpassar och genomför undervisningen så att den bättre möter elevernas kunskapsnivå – kan bidra till att utveckla lärares undervisning och elevers lärande.

– Det kan leda till högre måluppfyllelse, men det förutsätter att vi förstår vad elever förstår och vilka möjligheter elever har att aktivt delta i bedömningsprocesser, säger avhandlingens författare Lisbeth Gyllander Torkildsen.

Hon har utgått från ett flerårigt projekt där 25 elever, i årskurs 5 och 7 vid starten, och 9 lärare har arbetat med att utveckla en ömsesidig syn på bedömning.

Utvärderar undervisningen

Avhandlingen pekar på att bedömning alltså värderar både lärarna och eleverna. För eleven värderas kunskapsutvecklingen och ger möjlighet att fortsätta att utvecklas. För läraren värderas hur väl undervisnings-, lär- och bedömningsaktiviteterna har lett till ökat lärande.

Elevers förståelse av bedömning är en förutsättning för att de ska kunna använda den i sitt lärande.

– Det handlar om en komplex process med potential att bidra till att elever utvecklar förmågor, färdigheter och kunskaper. Elever och lärare behöver utveckla gemensam begreppslig förståelse och kunskaper om styrdokument, processer och förutsättningar, säger Lisbeth Gyllander Torkildsen som anser att bedömning är en gemensam angelägenhet för elever, lärare, skolledare, förvaltningspersonal, politiker, policyförfattare och forskare.

Avhandlingen finns att läsa här.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.