Oklara mål gör att niondeklassare satsar fel

Forskning Byråkratiskt språk gör att niondeklassare inte förstår de mål, kunskapskrav och bedömningar som berör dem. I stället satsar de på att vara följsamma elever för att få bättre betyg. Det visar en avhandling som läggs fram på fredag.

För att lyfta resultaten i svensk skola har mängden bedömningar och betyg ökat successivt under de senaste tio åren. Men för att få effekt behövs kunskap om hur elever förstår och hanterar bedömning i skolan, konstaterar avhandlingens författare Jennie Sivenbring, pedagogiska institutionen, Göteborgs universitet. Hon tycker att ungdomarnas perspektiv fått förvånansvärt lite uppmärksamhet vad gäller bedömningarna.

– När ungdomarna på grund av otillgängliga kunskapsmål inte förstår vad som förväntas av dem i skolvardagen använder de sig av andra resurser. De uppför sig, är trevliga, anpassar sig och försöker framstå som goda elever, säger hon.

Inverkar på ungas vardag

Bedömningarna blir därför ett incitament att ”spela sina kort väl” snarare än att uppnå målen.

Det är 28 elever vid tre skolor som är med i undersökningen och talat om bedömningars betydelse och hur de inverkar på deras vardag. I avhandlingen visas att eleverna upptas väldigt mycket av tanken på bedömningar och att de präglar deras vardag.

– Det är dock viktigt att poängtera att bedömningar har god potential att fungera för kunskapsutveckling och motivation, men då behöver läraren utgå från hur eleverna talar om det. En förutsättning är att eleverna får insikter i vad de förväntas uppnå, hur de kan arbeta för att uppnå målet och hur detta hanteras i den pedagogiska praktiken. Detta är något som ungdomarna efterfrågar, säger Jennie Sivenbring.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.