Bort med haverimentalitet – in med riskbaserat underhåll

Verktyg Möt mannen bakom RBUS – en underhållsstrategi där man identifierar och prioriterar underhåll utifrån Lean och traditionell riskhantering.
– Det är rätt underhåll på rätt maskin i rätt tid, säger Peter Hallengren.

Bort med haverimentalitet – in med riskbaserat underhåll
Peter Hallengren, driftsäkerhetsutvecklare är på Relcon Reliability Consulting AB, är mannen bakom underhållsstrategin RBUS. Foto: Raphaelle Sisask

Peter Hallengren är driftsäkerhetsutvecklare på Relcon Reliability Consulting i Göteborg. I 30 år har han arbetat med drift och underhåll inom processindustrin, varav ungefär hälften med riskbaserat underhållsstyrning, även känt som RBUS. Han är hjärnan bakom strategin som används inom en rad olika verksamheter såsom processindustrin, kraftvärmeverk, raffinaderier och livsmedelsanläggningar. Med RBUS hjälper Relcon till att minimera risken för oförutsedda händelser genom att prioritera underhåll där risken för problem är störst.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Peter Hallengren.

– Vi jobbar helt enkelt strategiskt med förebyggande underhåll för att uppnå hög tillgänglighet, integritet och säkerhet i anläggningar, säger Peter Hallengren.

Med det menar han alltså anläggningar som är lönsamma, trygga och som lever upp till rådande lagar och standarder.

Kritikalitetsklassning

Rent praktiskt går RBUS ut på att varje funktion i en anläggning får en kritikalitetsklassning, det vill säga att funktionerna som är avgörande för produktionen får en högre klassning än funktionerna som det går att klara sig utan. Hänger du inte med? Tänk dig en bil där ratten skulle få en högre klassning än en kupélampa. Detta eftersom det inte går att styra bilen utan ratt. Enligt den principen kan man prioritera underhållet och optimera balansen mellan produktionsutfall och underhållskostnad för att upprätthålla den önskade tillgängligheten.

– Det är rätt underhåll på rätt maskin i rätt tid, säger Peter Hallengren.

Om

Relcon Reliability Consulting

Relcon Reliability Consulting AB är en del av Erinova Group som levererar produkter, tjänster och utbildningar inom driftsäkerhet och underhåll. Erinova Group finns i Göteborg och består av över 100 medarbetare.

Men bara för att man har en underhållsplan så betyder det inte att risken för oförutsedda händelser försvinner helt och hållet. I RBUS ingår också att identifiera inneboende risker som en del i det kontinuerliga förbättringsarbetet.

– Vi kanske till exempel har regelbundna haverier på en viss maskin, eller så kanske kritiska reservdelar saknas. Allt det här måste också kontinuerligt värderas, och när risken inte är acceptabel så måste åtgärdsplan skapas för att minska risken.

Exempel på åtgärder kan vara utbildning, inköp av kritiska reservdelar eller ändring i underhållsplanen.

På Ångpannegatan i Göteborg tas kunder emot för att för att komma till insikt om underhållets ekonomiska betydelse för verksamheten. Foto: Raphaelle Sisask

Det reaktiva träsket

Poängen är att komma bort från haverimentaliteten. Enligt Peter Hallengren är rutinmässigt underhåll, alltså att man gör vad man alltid har gjort, vanligt inom industrin. Han ser ett stort behov av utbildning och operativt stöd för att uppnå förbättringar, därav framtagandet av RBUS.

– Vi måste bli mer proaktiva i takt med att krav från myndigheter, ägare och kunder ökar. Gör vi inte det kommer så vi aldrig ha tid till att bli bättre, vilket kan ge upphov till produktionsbortfall och höga kostnader, säger han.

Relcon Reliability Consulting är en del av Erinova Group. Foto: Raphaelle Sisask

Kultur äter strategi till frukost

Men nya verktyg är överflödiga om de som ska använda dem inte vet varför. Kort sagt; kultur äter strategi till frukost. Därför är oftast första steget i RBUS en inledande workshop, för att komma till insikt om underhållets ekonomiska betydelse, både vad gäller direkta och indirekta underhållskostnader. Nästa steg är sedan att få med alla i organisationen på banan.

– Driftsäkerhet skapas inte av en enskild avdelning eller person, det rör alla i organisationen. Alla är en kugge i maskineriet, säger Peter Hallengren.

Ni lär ut både varför och hur riskbaserat underhåll används. Vilken del är svårare för människor att begripa?

– Det är olika, men det tar klart längre tid att börja jobba proaktivt om företagskulturen måste ändras. Sedan är det ju bara att kavla upp ärmarna och börja jobba.

Att hushålla med sina resurser är i sig inte nytt inom industrin. Varför ska man välja RBUS?

– En anläggning som är säker och tillgänglig är mer lönsam. Dessutom kan RBUS kombineras med ett redan existerande underhållssystem, säger Peter Hallengren.

Fakta

RBUS enligt PDCA-cykeln

Foto: Adobe Stock
  • P – Kritikalitetsklassning. En anläggning delas in i funktioner. Funktionerna klassas efter hur avgörande de är för produktionen och säkerheten. De som är viktigare får en högre klassning.
  • D – Underhållsplan och daglig verksamhet. Underhåll utförs enligt kritikalitetsklassningen för att optimera underhållsresurser och för att minimera risken för oönskade händelser.
  • C – Haverier och inneboende risker. Om något oväntat sker eller om en risk identifieras så måste underhållsplan anpassas till att inkludera den inneboende risken.
  • A – Sannolikhet och konsekvens. Om risken är hög för att ett visst problem hindrar, stör eller hotar produktionen så tas en åtgärdsplan fram. Om risken är låg så görs inget.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.