Chefens ålder avgör ledarstil

Ledarskap Äldre chefer är duktigare på att utveckla medarbetarna, men har mindre tävlingsinstinkt. De yngre cheferna visar mer ambition, men är också mer självcentrerade än de äldre ledarna. Det visar en ny studie från Göteborgs universitet.

Chefens ålder avgör ledarstil

Resultatet bygger på 6 789 ledares svar på det arbetspsykologiska testet Jobmatch Talent. Testresultatet belyser 30 olika chefsegenskaper där tre ökar med åldern, sju minskar och hela tjugo egenskaper visade sig vara åldersoberoende.

Energi och uthållighet är parametrar som håller sig stabila under åren, till skillnad från vinnarinstinkt och viljestyrka som falnar. De stora skillnaderna ligger framför allt i hur yngre och äldre ledare arbetar och var de lägger sitt fokus.

Mindre självcentrerade – mer utvecklande

Trevor Archer, professor i psykologi på Göteborgs universitet som står bakom studien, förklarar att en orsak till att tävlingslusten minskar kan vara en ökad tolerans. Med åldern minskar fokus på den egna karriären vilket ökar förmågan till lagspel och ett mer utvecklande ledarskap. De yngre cheferna är mer karriärsdrivna och vill oftare visa sina framfötter. De äldre cheferna ser sina medarbetare som det viktigaste för att nå önskade resultat, medan yngre chefer ser sig själva som centrum för att nå framgång.

Åldern betyder inte allt

Av resultatet att döma är det svårt att på rak arm ange om en yngre eller äldre chef är att föredra. Typ av företag och dess utvecklingsfas påverkar vilket slags ledarskap som krävs.

– Samtidigt som vinnarinstinkten och ambition tenderar att vara större hos yngre chefer så har äldre chefer större förmåga att ta ett helhetsperspektiv medan yngre är betydligt mer för detaljstyrning. Det går alltså inte att säga huruvida en äldre eller yngre chef alltid är det bästa för ett företag, säger Trevor Archer i ett pressmeddelande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.