nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Egenföretagarna trivs med livet. Foto: Stock Adobe.

Därför är företagarna lyckligare än andra

Trots mycket jobb känner företagare en högre grad av välbefinnande och livstillfredsställelse än andra. De som är allra lyckligast är soloföretagare utan anställda, visar en färsk rapport.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

I Sverige har i dag en halv miljon människor ett eget företag som sin huvudsakliga sysselsättning. Och gruppen företagare växer stadigt. Varje år startas omkring 70 000 nya företag i Sverige.

Organisationen Företagarna har nu tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå universitet genomfört en studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om landets företagare med inriktning på deras välbefinnande.

Långa arbetsveckor

Av rapporten framgår att många företagare lägger ned mycket tid på sina företag. En företagare arbetar i snitt en arbetsdag mer per vecka än en vanlig anställd. En stor andel företagare har också vid ett eller flera tillfällen valt att avstå från sin egen lön för att kunna betala företagets medarbetare.

Läs även: Felaktiga föreställningar om kvinnliga företagare.

Trots det känner företagarna överlag en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse, vilket framförallt har att göra med möjligheterna att påverka sin dagliga arbetssituation.

René Bongard, en av rapportförfattarna.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, statistiker och en av författarna till rapporten.

Soloföretagarna lyckliga

De som är mest nöjda med livet är soloföretagare, alltså företagare utan anställda, som upplever en högre grad av självständighet och lägre tidspress än andra företagare.

– En viktig faktor tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. I regel är det tätt kopplat till betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt som blir aktuell i och med den förste medarbetaren. Soloföretagare måste därför kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust, förklarar René Bongard.

Läs även: Företagarna med störst tillväxtvilja.

Rapporten visar att företagarna upplever mest arbetsglädje under dagar med mycket kundkontakter. Företagare som däremot tvingas lägga ned mycket tid på administration och myndighetskontakter mår sämre än företagare som spenderar mindre tid på dessa aktiviteter.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.