De vågar bryta normen

Arbetsmiljö Med mångfald i arbetsgruppen har klimatet blivit bättre och dialogen mer nyanserad. Det konstaterar juryn i sin motivering när Västra Götalandsregionens jämställdhetspris delas ut. Vinnare är en verksamhet som präglas av traditionellt manliga roller.

De vågar bryta normen

Vinnarna av Västra Götalandsregionens jämställdhetspris 2016 är Västfastigheters driftchefer.

– Jämlikhet är en viktig fråga och jag är så stolt över driftschefernas arbete. De har verkligen förtjänat priset, de är bra förebilder som står upp för allas lika värde och har ett öppet sinne när de rekryterar. Tack vare dessa chefer har vi både ökat antalet kvinnor inom driften som antalet medarbetare med annan kulturell bakgrund, säger Christina Lindgren, områdeschef för Drift och Service.

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens förvaltning för lokalförsörjning och fastighetsförvaltning. Driftscheferna ansvarar tillsammans med sin personal för drift, verksamhetsservice, tillsyn och skötsel av fastigheterna. Inom området jobbar medarbetarna i traditionellt manliga roller såsom elektriker, energiingenjörer, ventilationstekniker, brandtekniker och snickare.

Juryn konstaterar att pristagarna har ett jämställdhetsperspektiv när de rekryterar, och att de uppmärksammar och motverkar normer, värderingar, attityder och strukturer som missgynnar individer eller grupper ur ett jämställdhetsperspektiv.

”De har modet att bryta en norm och resultatet har blivit att man uppfattar att klimatet har blivit bättre, att man ser saker ur olika perspektiv och dialogen har blivit mer nyanserad. Resultat av arbetet går även att se på lönestatistiken där kvinnorna, de senaste åren, har haft samma löneutveckling som männen”, skriver juryn i sin motivering.

Västfastigheter har tidigare prisats för sitt jämlikhetsarbete, bland annat i Nyckeltalsinstitutets ranking som Sveriges mest jämställda arbetsplats. 

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.