Den effektiva staten

Mellan 2008 och 2011 ökade Arbetsmiljöverkets inspektioner med 40 procent. Hur det gick till kan man läsa om i en nyutkommen antologi.

Den effektiva staten

År 2007 genomförde varje heltidsarbetande inspektör på Arbetsmiljöverket i snitt 100 inspektioner per år. Samma år inleddes ett omfattande utvecklingsarbete som genomsyrade hela myndigheten. Sedan dess har antalet inspektioner ökat stadigt. År 2011 genomförde varje heltidsarbetande inspektör 143 inspektioner per år i snitt.

Nu har statskontoret gett ut antologin Den effektiva staten som beskriver hur effektiviseringarna gått till. Bakom den här positiva utvecklingen ligger ett systematiskt och långsiktigt arbete som alla medarbetare på ett eller annat sätt har varit delaktiga i, kommenterar Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

– En bra arbetsmiljö bidrar också till att vi både vill och kan arbeta mer och högre upp i åldrarna och därmed producera fler arbetade timmar. Det är viktig förutsättning för att vi ska kunna bibehålla och utveckla välfärden i Sverige, säger Mikael Sjöberg.

www.statskontoret.se kan man ladda ned antologin.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.