Digg om e-fakturor: ”Offentliga sektorn borde vara föregångare”

Digitalisering Knappt en fjärdedel av den offentliga sektorns utgående fakturor är e-fakturor. Det skriver Digg, Myndigheten för digital förvaltning, som ber regeringen att undersöka obligatorisk e-faktura inom landet.

Digg om e-fakturor: ”Offentliga sektorn borde vara föregångare”
Enligt Anderz Petersson, specialist på e-handel inom Digg, borde offentlig sektor vara föregångare vad gäller e-faktura. Foto: Adobe Stock/ Digg

– Vi tycker det är inkonsekvent att det finns krav från ena hållet, men inte andra, säger Anderz Petersson som är specialist på e-handel inom Digg.

Han syftar till e-fakturalagen som trädde i kraft 2019. Sedan dess måste leverantörer skicka e-fakturor vid en offentlig upphandling. Däremot finns inga liknande lagkrav på stat, region, kommun eller kommunala bolag gentemot företag.

– Det är nog därför som färre e-fakturor skickas från offentlig förvaltning till företag, säger Anderz Petersson.

Enligt en rapport från Digg var knappt 25 procent av den offentliga sektorns utgående fakturor till företag en e-faktura under 2022. Det kan jämföras med andelen inkomna e-fakturor som landade på dryga 80 procent.

Fakta

Om rapporten

357 respondenter inom stat, kommuner och regioner svarade på Diggs frågor om e- faktura och e-handel. Svarsfrekvensen uppgick till 71 %.

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. 

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Vill att regeringen utreder nationellt krav

Anderz Petersson tycker att den offentliga sektorn borde vara föregångare vad gäller e-fakturor. Enligt myndigheten beräknas en e-faktura vara tre till fyra gånger mer miljövänlig än en pappersfaktura, eftersom det bland annat tar bort behovet av papper, kuvert och distribution.

– Det handlar också om att spara tid och pengar, både för utställaren och mottagaren, säger han.

I slutet av 2022 föreslog EU-kommissionen ett nytt momsdirektiv som bland annat skulle innebära krav på e-faktura vid köp mellan länder.

– Vi vill detsamma, fast nationellt.

Tillsammans med Skatteverket och Bolagsverket har därför Digg bett regeringen att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt att använda e-faktura, dels vid fakturering mellan företag, dels från det offentliga till företag.

– Företag kanske inte har beredskap att ta emot e-fakturor i dagsläget heller, men om mottagaren har möjlighet att begära e-faktura med strukturerad data så kan det bli en dörröppnare, säger Anderz Petersson.

Om hur lång tid tror du att detta kan bli verklighet?

– E-fakturan har mer än 20 år av historia, men det är mer fokus på det här ämnet nu. I takt med att vi tar upp det så normaliseras det. Det borde inte handla om decennier, utan kanske år, säger Anderz Petersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste