Digg om e-fakturor: ”Offentliga sektorn borde vara föregångare”

Digitalisering Knappt en fjärdedel av den offentliga sektorns utgående fakturor är e-fakturor. Det skriver Digg, Myndigheten för digital förvaltning, som ber regeringen att undersöka obligatorisk e-faktura inom landet.

Digg om e-fakturor: ”Offentliga sektorn borde vara föregångare”
Enligt Anderz Petersson, specialist på e-handel inom Digg, borde offentlig sektor vara föregångare vad gäller e-faktura. Foto: Adobe Stock/ Digg

– Vi tycker det är inkonsekvent att det finns krav från ena hållet, men inte andra, säger Anderz Petersson som är specialist på e-handel inom Digg.

Han syftar till e-fakturalagen som trädde i kraft 2019. Sedan dess måste leverantörer skicka e-fakturor vid en offentlig upphandling. Däremot finns inga liknande lagkrav på stat, region, kommun eller kommunala bolag gentemot företag.

– Det är nog därför som färre e-fakturor skickas från offentlig förvaltning till företag, säger Anderz Petersson.

Enligt en rapport från Digg var knappt 25 procent av den offentliga sektorns utgående fakturor till företag en e-faktura under 2022. Det kan jämföras med andelen inkomna e-fakturor som landade på dryga 80 procent.

Fakta

Om rapporten

357 respondenter inom stat, kommuner och regioner svarade på Diggs frågor om e- faktura och e-handel. Svarsfrekvensen uppgick till 71 %.

En e-faktura är en faktura som utfärdas, översänds och tas emot i ett strukturerat elektroniskt format som gör det möjligt att behandla dem automatiskt och elektroniskt. 

Pdf-fakturor eller inskannade pappersfakturor räknas inte som e-faktura.

Vill att regeringen utreder nationellt krav

Anderz Petersson tycker att den offentliga sektorn borde vara föregångare vad gäller e-fakturor. Enligt myndigheten beräknas en e-faktura vara tre till fyra gånger mer miljövänlig än en pappersfaktura, eftersom det bland annat tar bort behovet av papper, kuvert och distribution.

– Det handlar också om att spara tid och pengar, både för utställaren och mottagaren, säger han.

I slutet av 2022 föreslog EU-kommissionen ett nytt momsdirektiv som bland annat skulle innebära krav på e-faktura vid köp mellan länder.

– Vi vill detsamma, fast nationellt.

Tillsammans med Skatteverket och Bolagsverket har därför Digg bett regeringen att undersöka förutsättningarna för att göra det obligatoriskt att använda e-faktura, dels vid fakturering mellan företag, dels från det offentliga till företag.

– Företag kanske inte har beredskap att ta emot e-fakturor i dagsläget heller, men om mottagaren har möjlighet att begära e-faktura med strukturerad data så kan det bli en dörröppnare, säger Anderz Petersson.

Om hur lång tid tror du att detta kan bli verklighet?

– E-fakturan har mer än 20 år av historia, men det är mer fokus på det här ämnet nu. I takt med att vi tar upp det så normaliseras det. Det borde inte handla om decennier, utan kanske år, säger Anderz Petersson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.