Universitet och högskolor har central roll i digitaliseringen

Digitalisering Universitet och högskolor har en central roll för att driva och utveckla kompetensen inom digitalisering. Högskolan Väst har nu inlett sin hittills största satsning inom uppdragsutbildning i samverkan med SKF.

Universitet och högskolor har central roll i digitaliseringen
Digitaliseringen kräver förstärkt kompetens inom många områden. Foto: Stock Adobe.

Den ökade digitaliseringen innebär ett förändrat kompetensbehov, inte minst bland dem som jobbar inom någon typ av produktionsmiljö.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Det finns stor digitaliseringskompetens i många företag i dag. Men den är också ofta begränsad till grupper av tekniska specialister som redan samarbetar med akademin. Samtidigt påverkar digitaliseringen nästan alla yrkesroller såväl i tillverkande industri som i tjänsteproduktion, säger Mikael Weimarck, adjungerad universitetslektor i industriell ekonomi vid Högskolan Väst.

För att driva och utveckla kompetensen bland dem som arbetar inom produktionsverksamhet har universitet och högskolor en central roll, menar han.

– Ny digital teknik som artificiell intelligens och Internet of Things (IoT) har i stor utsträckning sitt ursprung från forskning. Mycket innovation kring tillämpningar av digital teknik sker också i samverkan mellan lärosäten och industri. Dessutom har ju universitet och högskolor en central roll i att genom utbildning försörja näringsliv och samhälle med den kunskap som krävs för att ta till sig och implementera digitalisering i många olika verksamheter, förklarar han.

Utbildningssatsning på SKF

För att säkerställa kompetensen hos sin personal har nu SKF startat en utbildningssatsning i samarbete med Högskolan Väst. 18 anställda deltar i utbildningen ”Manufacturing Development Engineer” och är utformad med fokus på att arbeta i en digitaliserad produktionsmiljö.

– Teknikutvecklingen och digitaliseringen gör att arbetet inom produktionen kommer att se väldigt annorlunda ut. Och tittar man på vad som händer i SKF:s fabriker så blir det en väldigt förändrad kompetens som krävs, säger Mikael Weimarck, som är koordinator för uppdragsutbildningen.

Högskolan Väst arbetar kontinuerligt med att stötta företag i deras kompetenshöjning, inte minst inom produktionsteknik som är ett av skolans expertområden. Samma forskare och lärare som undervisar i de ordinarie utbildningarna håller också kurser för yrkesverksamma.

– Vi har en särskild profil mot arbetsintegrerat lärande och där är industriell samverkan och korsbefruktning mellan forskning, grundutbildning och fortbildning nyckelaspekter, säger Mikael Weimarck.

Ständig utveckling av maskiner

Utbildningen för SKF är Högskolan Västs hittills mest omfattande enskilda uppdrag. På SKF håller produktionsverksamheten på att ställas om till att bli mer digitaliserad, men också mer automatiserad och hållbar.

– Vi har ständigt ny utveckling på våra maskiner, säger Joakim Svantesson, People Business Enabler på SKF. Även om vi standardiserar så blir de mer komplicerade och vi vill att våra medarbetare ska följa med på den resan.

Innan kursstart har Mikael Weimarck och lärarlaget haft möten med representanter från SKF där de fått beskriva var de befinner sig i sin digitaliseringsresa. Utifrån det har kursinnehållet sedan utformats. Bland annat kommer deltagarna att få gå kurser inom industrins digitalisering, Lean produktion, hållbarhet, logistik samt organisation och ledarskap.

– SKF gör detta för att utveckla och förbättra sin verksamhet. Men det är ju också en väldigt stor möjlighet för de enskilda medarbetarna, säger Mikael Weimarck.

Akademisk meritering

Uppdragsutbildningen omfattar studier på 50 procent och pågår under ett och ett halvt år, huvudsakligen vid fabriken i Gamlestan i Göteborg. De flesta av deltagarna är verkstadsanställda och jobbar i fabriken samtidigt som de nu studerar.

Enligt Håkan Celik Gustrin, Learning Expert på SKF, är det en stor personlig investering för många.

– Många har jobbar ett tag och har familj. De jobbar ändå heltid samtidigt som de nu läser på halvtid. Så det blir en påfrestning och en investering både för en själv och för hela familjen, förklarar han.

Eftersom utbildningen ges av en högskola får deltagarna akademisk meritering – närmare bestämt 37,5 högskolepoäng. Mikael Weimarck konstaterar att det är helt rätt för SKF att använda sig av Högskolan Väst som utbildningsleverantör.

– Tack vare det tillämpningsnära och arbetsintegrerade kunskapsinnehållet och den akademiska meriteringen blir deltagarna ännu mer motiverade. De känner att det här är någonting de kommer att kunna ha nytta av, oavsett om de fortsätter i sin nuvarande roll eller om de väljer att gå vidare i karriären, säger han.

Riskabelt att inte utbilda

SKF har länge erbjudit utbildning för sina anställda och Joakim Svantesson medger att det kan finnas en risk att anställda lämnar företaget efter avslutad utbildning. Men det är inte lika riskabelt att utbilda sina anställda, som att inte utbilda dem, framhåller han.

– Det är någonstans runt 70 procent av dem som gått utbildningar som har andra jobb på SKF i dagsläget. De flesta är tjänstemän och rätt många är chefer. En del har såklart gått vidare, men även om de går vidare så har individen jättestor nytta av utbildningen.

Mikael Weimarck har förhoppningen att samarbetet med SKF ska bli långvarigt.

– Vi är också beredda att stötta andra företag på motsvarande sätt, både med kompetensomställning, så kallad ”re-skilling”, och med kompetenspåbyggnad, ”up-skilling”, för att de ska kunna hantera digitaliseringen som brukar kallas den fjärde industriella revolutionen, avslutar han.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.