nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

En av tre anställda inte imponerade av arbetsgivarens hållbarhetsarbete

En av tre svenskar uppger att arbetsgivarens hållbarhetsarbete bara är tomma ord och saknar handling. Samtidigt säger 64 procent att företagens hållbarhetsarbete och engagemang är avgörande när de väljer arbetsgivare.  

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Det visar hållbarhetsrapporten The Report gjord av Miljömärkning Sverige.

Christian Quarles.

– Det är framför allt den yngre generationen som har ett helt annat synsätt på sin arbetsgivare än den äldre generationen är van vid. De kräver att deras arbetsgivare tar klimat- och hållbarhetsfrågan på allvar och faktiskt gör vad de säger. Det är alltså en mycket viktig faktor om företag ska kunna attrahera talang framöver, säger Christian Quarles van Ufford, kommunikationschef på Miljömärkning Sverige, i ett pressmeddelande.

Brist på kommunikation

Enlig Miljömärkning Sverige kan den låga tilltron hos de anställda bero på brist i kommunikationen i företaget. Nästan två av fem, 38 procent, vet inte vem som är hållbarhetsansvarig på företaget, och 37 procent uppger att de inte vet vad hållbarhetsarbetet har lett till.

– Vi befinner oss just nu i ett paradigmskifte där allt från konsumenter till anställda och investerare kräver ett tydligare engagemang av företagen i hållbarhetsfrågan. Organisationer som inte är hållbara kommer att få svårt att klara sig i konkurrensen och svårt att attrahera både investerare och kunskap. Ett aktivt miljö- och klimatarbete är helt avgörande, både för vår gemensamma framtid och för företagens, säger Christian Quarles van Ufford.

Offenlig sektor bättre

Fler anställda har tro på arbetsgivaren inom offentlig sektor. Två av fem, 42 procent, uppger att den offentliga sektorn bidrar till ett bättre samhälle jämfört med näringslivet där knappt en av tre, 31 procent, uppger det samma.

Fakta från rapporten:

  • 34 % uppger att deras arbetsgivare inte satsar på kompetenshöjning i miljöfrågor trots att de kommunicerar att de gör det.
  • 35 %, varav fler män än kvinnor, uppger att deras arbete känns meningsfullt eftersom deras arbetsgivare jobbar med hållbarhetsfrågor.
  • 37 % uppger att de är stolta över sina arbetsgivares hållbarhetsarbete.
  • 64 % anser att företagens hållbarhetsarbete och engagemang är avgörande när de väljer arbetsgivare.
  • 53 % uppger att arbetet känns meningsfullt när arbetsgivaren arbetar med hållbarhet.

 

Läs rapporten här.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.