Fel att satsa på kulturen i kristider enligt Timbro

Tankesmedjan Timbro har gett ut en ny rapport som lyfter fram exempel på kommuner som i kristider satsat skattemedel på badhus och kultur istället för på offentlig sektor.

I rapporten Lång ifrån lagom 2, utvecklar Johan Andréasson och Emilie af Jochnick sin granskning över hur 16 kommuner fördelat sina resurser det senaste året. Arbetet är en fortsättning på Långt ifrån lagom som kom 2009 och nytt för i år är att fyra av de 16 kommunerna granskats närmare. Rapporten som beställts på uppdrag av Timbro och utkommer lagom till valet, visar att politikerna i de granskade kommunerna i kristider är ovilliga att lägga framtidssatsningar som badhus, cirkusanläggningar och speedwaybanor på is till förmån för kvalitetsinvesteringar i vård och skola. Planeringen av nya projekt fortsätter trots lågkonjunkturen, vilket är en en felprioritering av skattemedlen enligt författarna och Timbro.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.