Svårt att hitta på e-tjänstsidor

Beställa blanketter, deklarera och boka läkartid. Det mesta går att göra via webben. Men tillgängligheten är inte tillräckligt hög visar en undersökning från Hjälpmedelsinstitutet.

Undersökningen gjordes i form av en enkät och de flesta svarande använder olika e-tjänster. Att deklarera på nätet är vanligast. Beställa hem personbevis och olika blanketter och boka tid hos läkaren eller bilprovningen är andra vanliga tjänster.

Dock är målet med myndigheternas satsning på e-tjänster att det ska vara enkelt för medborgarna att komma i kontakt med myndigheterna, därför ska också tillgängligheten vara hög.

Men enligt undersökningen är det svårt att hitta och förstå informationen på myndigheternas e-sidor. Bland annat är språket ofta byråkratiskt och information på teckenspråk saknas på de flesta sidorna.

Enkäterna vände sig främst till personer med bland annat tal- och skrivsvårigheter, syn- eller hörselskada.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.