Samarbete om e-system i kommunerna

Sveriges kommuner och landsting, SKL, ska ta fram en handlingsplan för att utveckla och utreda behoven av e-tjänster för medborgarna.

I december ska handlingsplanen för hur kommuner och landsting ska satsa på e-tjänster vara klar. En ny styrgrupp inom SKL har tillsatts bestående av kommundirektörer och representanter för landets storstäder. Åsa Zetterberg är projektledare för flera av tjänsterna på SKL.

Hon menar att e-tjänsterna är ett komplext område som det inte går att blunda för längre. Den nya tekniken har kommit för att stanna och det är dags att utreda hur en modern e-förvaltning kan utvecklas. En viktig uppgift blir att reda ut vilka projekt som bör genomföras tillsammans.

– Frågan har mognat och fått större dignitet. Vi är mitt uppe i ett paradigmskifte och det är väldigt viktigt. It har länge varit en ny, lite udda fågel inom kommunerna. Men nu kan man inte längre behandla det separat, som en ”it-fråga” som man löser i en källarlokal någonstans, säger Åsa Zetterberg till CIO.

För att ta hjälp av alla som är intresserade har SKL startat en blogg där det går att diskutera frågan.

Läs mer på www.skl.se/web/Blogg_om_eSamhället

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.