Fem faktorer får teamet att snabba upp

Verksamhetsutveckling Arbetstakten ökar. Saker som tidigare tog en månad tar nu en vecka. Saker som tog en vecka tar en dag. De team som kan accelerera sin utvecklingstakt presterar mer – och det beror på fem punkter där de skiljer ut sig från andra.

Fem faktorer får teamet att snabba upp
Shutterstock

Det är chefsrekryteringsföretaget Heidrick & Struggles som har gjort en studie av 3 000 arbetsgrupper inom olika branscher världen över. I den jämfördes grupper som har förmågan att snabba upp sin utvecklingstakt med dem som var svaga på det området.

Här är de fem områden som skilde arbetsgrupperna åt och som är viktigast att ta efter för att snabba upp arbetstakten.

1. Misslyckas snabbt

De snabba teamen provar nya idéer och satsar på att testa idéerna snabbt i stället för att utarbeta dem färdigt. De idéer som inte fungerar avskrivs sedan snabbt.

Några tips: Inför svåra beslut, låt gruppen skriva ner vad som kan gå fel och varför. Formalisera hur ni lär av misstag så att alla delar lärdomarna. Utveckla idéer iterativt, gör snabbt en version klar och förbättra den sedan ytterligare.

2. Lär nytt

Ta till er av ny kunskap och se till att tillämpa den i verksamheten. Leta aktivt efter nya idéer. Uppmuntra halvfärdiga idéer och utveckla dem tillsammans.

Kanske kan ni ha workshops, seminarier och genomgångar efter att en arbetsuppgift är klar för att se vad ni önskar att ni haft för kunskap innan ni började. Det gör att ni kan komma snabbare framåt nästa gång.

3. Utmana varandra

Diskutera och var ärliga i er feedback. Sträva inte efter konsensus eller att följa en ledare.

För att inte försjunka i harmoni, utse en djävulens advokat som ifrågasätter det ni gör och låt uppgiften rotera i gruppen.

4. Ifrågasätt förutsättningarna

Det finns en risk i att fastna i nuläget och missa att omvärlden förändras. Strukturera upp hur ni håller koll på startupföretag och vad som händer i och utanför er bransch.

5. Fokusera på kunden

Accelererande team sätter sig in i kundernas upplevelse. Ta till exempel hjälp av säljare eller it-personal för att ta reda på hur kunden använder och ser på era produkter och tjänster. Vad vill kunderna ha? Hur använder kunderna det vi levererar och vad finns det för hinder för kunden på vägen? Om ni inte kan träffa kunderna – agera som att de var där.

Nytta av rörlighet

Att göra de här förändringarna och snabba upp teamet kräver ansträngning. Det kan smärta att rensa bort gamla vanor eller att se betydelsen av ett förändrat ledarskap. Belöningen är ni kan öka produktiviteten snabbare och när nya förändringar kommer är ni också bättre rustade att möta dem.

Källa: strategy-business.com

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.