Fem knep för att fånga intresset

Förändringsarbete Har du en lysande idé, men har svårt att sälja in den? Här är fem knep som kan hjälpa dig att fånga åhörarnas intresse.

När du ska sälja in en idé gäller det att snabbt väcka intresset och få åhörarna att själva se nyttan och bli engagerade. Vässa argumenten utifrån målgruppen och öva dig på att kortfattat lyfta fram det viktigaste. Dale Carnegie Trainings bloggsajt tipsar om några punkter som kan hjälpa dig i din förberedelse.

  1. Målgruppen. Vilka är närvarande, vad motiverar och driver dem i deras arbete? Välj ut och formulera dina argument utifrån målgruppen. Begränsa dina argument till tre.
  2. Väck intresset. Vad får de som lyssnar ut av din idé? På vilket sätt berörs de? Fråga dig själv hur de som lyssnar kan lösa sina problem och nå sina mål med hjälp av din idé eller förändring. Berätta sedan om fördelarna med din idé och värdet med den.
  3. Visa entusiasm. Sättet du presenterar en idé på är lika viktigt som det du säger. Väck känslor, visa varför du tär övertygad. Ta ögonkontakt med de du talar med.
  4. Lyssna. Visa respekt för andras åsikter, försök förstå, ställ följdfrågor. Klargör frågeställningar genom att sammanfatta och fråga om det finns något annat de funderar över.
  5. Lova inget som du inte kan hålla. Har du sagt att du ska återkomma med mer information, gör det. Tänk på hur du vill bli uppfattad och agera utifrån det.
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.