Fem principer för effektiv kommunikation

Företagskultur Negativa och illojala medarbetare kan vara ett tecken på brister i kommunikationen. En kultur där medarbetarna vill och kan ta ansvar bygger på ett medvetet kommunikationsarbete. Så här gör du.

Fem principer för effektiv kommunikation

Mötesbranschen.se tipsar om fem viktiga frågeställningar som visar vägen till ett företagsklimat som främjar en effektiv kommunikation.

1. Kommunicerar du enkelriktat?

Det flera sätt att uttrycka sig. En härskarbetonad attityd uppfattas som en befallning. Riskerna med detta är att ledaren skapar ett ”vi och dom klimat” där ledningen och medarbetarna inte har samma vision.

Förklara och ge medarbetarna tid att förstå ditt budskap. Lyssna och visa att du tar kommentarer på allvar. Detta är en liten förändring som kan ge stora resultat för verksamheten.

2. Känner du till missnöjde och konflikter som inte hanterats?

Det är förmodligen en omöjlighet helt undvika interna konflikter, men konflikter som göms undan tenderar att eskalera. Risken är att produktivitet och engagemang sjunker vilket syns i kundnöjdhet och andra siffror.

Ta hand om problemen så fort de kommer upp till ytan. Genom att ha en öppen kommunikation kan man förebygga motsättningar och hantera eventuella oroshärdar.

3. Är företaget lyhört mot sina medarbetare?

Att bli sedd är någonting som är fundamentalt viktigt. Se till att varje individ känner sig sedd och uppskattad och att det ges utrymme för att uttrycka sina tankar. På detta vis kan man bygga upp sina medmänniskor, förhindra konflikter och främja en atmosfär där alla vågar uttrycka sig. Kommunikationen börjar uppifrån och behöver initieras som funktion av ledningspersonerna.

4. Har ni en öppen atmosfär där alla kommer till tals?

Som en direkt vidareutveckling av tanken om att ta hand om problem som kommer, finns stora fördelar med att introducera regelbundna samtal om arbetsplatsen och atmosfären i företaget. I dessa möten kan man snabbt få kännedom om eventuella problem som behöver åtgärdas. Som ledare har man inte alltid örat mot marken, men kan i avslappnade samtal få reda på sådant som annars kan växa och bli tunga konflikter.

Fikarummet är ett forum där idéer och tankar kan ventileras. Det finns kanske åtskilliga andra platser där såväl förslag som missnöje gror. Använd dessa arenor för att inspirera och för att ta del av medarbetarnas kreativa förslag och idéer.

5. Tillåter ni fel och missar?

Om man aldrig gör fel är risken stor att det heller inte blir riktigt bra någon gång, innovation och förändring uteblir. Medarbetare på arbetsplatser som ger spelrum att testa idéer och tankar, tenderar att trivas bättre samtidigt som man tillvaratar kreativitet hos kollegorna.

Var uppmärksam på hur du kommunicerar kring misslyckanden och risktaganden som gått åt skogen. Visa i både ord och handling att man kan ta risker och att man får göra fel ibland.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.