Förändringsledarskap sätts under lupp

Förändringsarbete Vad är förändringsledarskap och skiljer det sig från annat typ av ledarskap? Ett forskningsprojekt vid Linköpings universitet ligger i startgroparna för att söka svaren.

Förändringsledarskap sätts under lupp

I våras gick Jostein Langstrand ut med en efterlysning på Linkedin där han sökte förändringsledare som kunde tänka sig att delta i ett forskningsprojekt om ledarskap. Idén till projektet dök upp efter en diskussion där det framkom att olika faser i ett förändringsprojekt verkar kräva olika typer av ledarskap.

Generella teorier kring ledarskap, exempelvis teorin om situationsanpassat ledarskap, säger att chefen behöver styra hårdare i början, men kan ta en mer tillbakadragen roll i takt med att mognadsgraden i uppgiften ökar. Men när det gäller förändringsprojekt så verkar det vara tvärtom. Här behöver chefen elda på för att hålla förändringsarbetet vid liv.

– Den här paradoxen är intressant att undersöka, stämmer det verkligen? Vad kännetecknar förändringsledarskap och går det att dra generella slutsatser kring det?

Nu i dagarna har Jostein Langstrand och hans kollega Daniel Lundqvist fått klartecken kring finansieringen av studien. Under hösten kommer de att genomföra intervjuer med förändringsledare och så småningom även gå ut med enkät till en bredare bas. Resultatet av studien räknar han med kan vara klart om cirka 1,5 år.

Intresset för att delta i studien har varit överväldigande, berättar Jostein Langstrand.

– Vi har fått både mejl från folk som vill vara med och kontakter via Linkedin. Till slut sa vi att det räcker med att gilla diskussionen på Linkedin för att få möjlighet att vara med. Nu vet vi inte om alla uppfyller våra krav, eller verkligen vill vara med, men det är många som visat intresse för frågan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.