Förbättringsförslagen i företagen minskar

Förslagen till förbättringar i företagen fortsätter att minska. Det visar färsk statistik från Svenska institutet för förslagsverksamhet, SIFV. Mest minskar det i offentlig sektor. Orsaken tros vara att förslagen får allt längre handläggningstider.

Svenska institutet för förslagsverksamhet genomför varje år en undersökning bland sina 400 medlemmar där de lämnar uppgifter om de anställdas idéer. 2001års siffror visar att de senaste årens trend med allt färre förbättringsförslag fortsätter. Sedan 1999 har antalet sjunkit från 56,8 förslag per hundra anställda till 50,1. Minskningen faller i stort sett helt på den offentliga sektorn där förslagen till förbättringar nästan halverats på tre år.

Tjänsteproducerande mot trenden

Inom de tjänsteproducerande företagen är dock trenden den motsatta. I den kategorin har antalet förslag ökat från förra undersökningens 15,9 förslag per hundra anställda till 22,4. När det gäller vilka det är som lämnar in förslag så finns det en markant förändring från förra undersökningen. Männens andel har återigen ökat, men ser man till uutvecklingen de tre senaste åren så ökar också andelen förslag från kvinnor.

– Om något år har vi förmodligen samma frekvens hos kvinnor som hos män, tror Jan Andersson, vd för SIFV.

Långa handläggningstider

En trend som håller i sig är att förslagen får allt längre handläggningstid. Orsaken är, enligt Jan Andersson, att kvaliteten på förslagen har stigit och att de numera kräver mer omfattande och komplexa utredningar. Nackdelen är dock att den långa handläggningstiden är en av de främsta förklaringarna till att förslagen blir allt färre.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.