Förebygg ohälsa genom rätt typ av dialog

OHÄLSA När så många som var tredje yrkesarbetande får besvär kopplade till jobbet blir det viktigt att tidigt upptäcka riskfaktorer inte bara för individen utan för hela organisationen.
Nu finns ett speciellt dialogstöd för det.

Förebygg ohälsa genom rätt typ av dialog
Nu finns ett digitalt dialogstöd att ta hjälp av. FOTO: ADOBE STOCK

Det kan vara svårt att både upptäcka riskfaktorer och att veta hur man ska hantera dem. Ändå ingår det i arbetsgivarens ansvar att förebygga ohälsa.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Therese Eskilsson. Foto: Umeå universitet

– Sjukskrivningar pе grund av stressrelaterad ohälsa är vanligt och kan leda till långvariga problem för individen men också bli en stor kostnad för arbetsgivaren och samhället. Genom att upptäcka tidiga tecken på ohälsa kan man med ganska enkla insatser göra stor skillnad och förhoppningsvis minska risken för att medarbetare hamnar i långa sjukskrivningar, säger Therese Eskilsson, forskare vid Umeå universitet i ett pressmeddelande.

Digitalt dialogstöd

Tillsammans med Prevent har universitetet tagit fram Arbetsplatsdialogen ett digitalt dialogstöd som kan användas kostnadsfritt. Det bygger på ADA-metoden och innehåller verktyg för att på ett tidigt stadium kunna identifiera tidiga tecken på ohälsa men också tips på lämpliga åtgärder och anpassningar och sätt att följa upp dessa.

Här handlar mycket om att hitta balans i livet, kognitiv ergonomi och belastningsergonomi. Kognitiv ergonomi handlar om samspel på jobbet, hur vi tolkar information från andra människor men också från tekniken. Genom att anpassa tekniken till människans sätt att förstå information mår vi bättre och kan bli mer effektiva. Arbetsdagen blir helt enkelt mer hjärnvänlig.

Hela livet vägs in

– Vi vill att det ska vara enkelt att snabbt komma i gång och jobba med de här frågorna – och skapa en arbetsplats där det är naturligt att prata om ohälsa. En styrka är också att Arbetsplatsdialogen utgår från ett helhetsperspektiv på hälsa där arbetsmiljö, arbetsuppgifter men även saker utanför arbetet vägs in, säger Nathalie Robert Edgar, projektledare på Prevent.

Här kan du läsa mer om Arbetsplatsdialogen.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.