Företagare med utländsk bakgrund har svårt att få lån

Mångfald Företagare med utländsk bakgrund har svårare att få lån och krediter. Däremot beviljas de i högre utsträckning offentligt stöd, visar en ny undersökning från Tillväxtverket.

Företagare med utländsk bakgrund har svårt att få lån

Tillväxtverket har tidigare kommit fram till att företagare med utländsk bakgrund har större tillväxtvilja än många andra grupper av företagare. Men nu visar en färsk undersökning att tillväxten i många fall bromsas av möjligheterna att få lån och krediter.

Av undersökningen ”Företagens villkor och verklighet 2017” framgår att företagare med utländsk bakgrund generellt har svårare att få lån och krediter än andra. Skillnaden gäller både kvinnor och män som ansökt om lån till sina företag. Framförallt är det unga med utländsk bakgrund som i större utsträckning anger att de inte har fått sina låneansökningar beviljade.

Läs även: Företagarna med störst tillväxtvilja.

Skillnaderna mellan företagare med svensk bakgrund och företagare med utländsk bakgrund kvarstår även om bakomliggande faktorer som storlek, bransch och företagets ålder rensats bort. Även om företaget haft ett positivt rörelseresultat och en förväntat god utveckling är sannolikheten lägre för att lån och krediter beviljas om företagsledaren har utländsk bakgrund.

– Eftersom det inte tycks handla om dålig ekonomi i företaget kan det bero på relationer mellan företagare och finansiär. Kanske spelar även språk, kultur och sättet att göra affärer in. Vi skulle behöva veta mer om vad banken behöver för att bli övertygad, säger Corinne Uppman Helminen, projektledare på Tillväxtverket i ett pressmeddelande.

Samtidigt konstateras att man inte hittar samma mönster när det gäller statlig finansiering. Företagare med utländsk bakgrund beviljas i högre utsträckning offentligt stöd.

– Med mer kunskap om olika företagsgruppers förutsättningar att driva företag kan vi förbättra möjliga åtgärder, säger Corinne Uppman Helminen.

Tillväxtverket arbetar sedan tidigare utifrån den nationella strategin ”Öppna Upp! För ett företagsfrämjande på lika villkor”. I strategin betonas vikten av att företagarens ålder, kön och bakgrund inte ska spela någon roll för bemötande och bedömning i samband med bland annat rådgivning och finansiering från statligt finansierade aktörer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.