Forskare hjälper företag utforma fabriker

Forskning Dagens svenska fabriker har svårt att konkurrera med nya fabriker som byggs i exempelvis Kina. För att förbättra den svenska industrin har Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand vid Högskolan i Skövde, i sin forskning designat en metod som ska hjälpa chefer och ingenjörer att ta välgrundade beslut när det gäller fabrikernas utformning.

Forskare hjälper företag utforma fabriker
Ny forskningen hjälper företag med att utforma fabriker optimalt. Bild Stock Adobe.

Tillverkningsindustrin i Sverige har lång tradition och historia. Många företag startade som ett litet familjeföretag och har sedan vuxit under lång tid, vilket har gjort att deras fabriker inte är flödesoptimerade. Det blir då svårt för svenska företag att konkurrera med de nya fabriker som byggs exempelvis i Kina eller i många utvecklingsländer.

Enrique Ruiz Zúñiga, doktorand på Institutionen för ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde, har, tillsammans med Xylem Water Solutions fabrik i småländska Emmaboda, forskat om hur svenska företag på bästa sätt kan utforma insidan av sina fabriker. Syftet har varit att förbättra faciliteterna genom att exempelvis se över placeringen av olika avdelningar inom fabriken, så kallad ”facility layout design”.

Xylem Water Solutions började som ett litet familjeföretag. De startade upp sin produktion i liten skala i början av 1900-talet och är i dag världsledande inom tillverkning av vattenpumpar och har tusentals anställda. Då företaget vuxit fram under så lång tid består deras fabrik i Emmaboda av en grupp av olika byggnader, med en del onödig transport där emellan.

Tog hjälp av simulering

Vid produktion av en helt ny modell av vattenpump upplevde företaget att det inte längre fanns tillräckligt med plats i fabriken. Att bygga ut var inte lätt – det skulle krävas mycket logistik och sedan transport mellan byggnaderna.

– Med hjälp av simulering och optimering såg vi att det var möjligt att samla ihop några av deras produktionslinjer. Logistik och lagersystem slogs samman för att ta upp mindre yta. Så, med hjälp av min forskning har de nu kunnat optimera det utrymme de har.

Under doktorandtiden har Enrique spenderat varannan vecka på kontoret i Emmaboda och resten på Högskolan i Skövde. I fabriken samlade han in data från produktionen, exempelvis hur lång tid en produkt tog att tillverka och hur många resurser som krävdes. Fabriken blev en viktig arena för att kunna göra fältstudier och för att testa forskningsresultatet rent praktiskt.

Nu metod hjälper

Forskningen har nu resulterat i en metod för att jobba med facility layout design. Den består av riktlinjer för chefer, ingenjörer och intressenter.

– Det här ska hjälpa beslutsfattarna att ta välgrundade beslut när det gäller utformning av fabriker. Min förhoppning är att det här, i längden, ska hjälpa till att förbättra våra fabriker i Sverige och göra dem mer konkurrenskraftiga.

Xylem Water Solutions har nu använt en hel del av Enriques forskning som beslutsunderlag. Det handlar bland annat om simulering och optimering av de modeller han har skapat till företaget.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.