Fortbildning för lärare måste anpassas till situationen

Undervisning i matte och naturvetenskap står ofta i fokus. Skolelevernas resultat är inte alltid så bra som önskat. I ett forskningsprojekt i Umeå har Sara Engvall undersökt hur lärarnas undervisning på dessa områden kan utvecklas.

Fortbildning för lärare måste anpassas till situationen
Sanna Engvall. Foto: Ingrid Söderbergh

En väg att höja elevers kompetens inom matematik skulle kunna vara att fortbilda lärare. Men hur lär sig lärare, hur ser deras lärandeprocess ut?

Om detta har Sara Engvall skrivit sin doktorsavhandling vid Umeå universitet, närmare bestämt Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Hon har utgått från en specifik satsning på just fortbildning av lärare.

– Det är viktigt att ta hänsyn till lärarens lärprocess när man ska utforma lärarfortbildning som skapar en långsiktig förändring i lärarens undervisning. Om man inte studerar lärprocessen kan man inte med säkerhet säga att det faktiskt är egenskaperna i fortbildningen som påverkar lärarnas förändringar och elevernas resultat, konstaterar hon.

Läs även: Lärare prisas med Guldäpplet för digitalisering

Sammansatt bild

Sara Engvalls avhandling visar att det är svårt att dra generella slutsatser för alla lärare i alla ämnen. Det finns inte ett recept för hur man ska fortbilda lärare.

– Lärares egen inhämtning av kunskap påverkas dels av egenskaper i fortbildningen och skolmiljön, dels av individuella faktorer – hur man lär sig, vad som motiverar och vilka förkunskaper man ha, säger hon.

Mycket kortfattat är resultatet från avhandlingen att:

  • – lärare är individer med individuella förutsättningar
  • – alla skolämnen är olika och ger olika möjligheter att implementera förändringar och
  • – olika stadier i skolsystemet ser olika ut, och har därmed olika förutsättningar att förändra undervisningen.

Anpassning behövs

– Baserat på resultaten kan det vara svårt att designa storskaliga kompetensutvecklingsprogram som ger bra förutsättningar för alla lärare, säger Sara Engvall.

Hon menar att den andra och tredje punkten är lätta att adressera genom att skapa kompetensutvecklingsprogram som fokuserar på specifika grupper av lärare, vilket inte var fallet just i den kompetensutveckling som lärarna i den här studien deltog i.

– Den första punkten är dock inte lika lätt att adressera, men väldigt viktig att ta hänsyn till för att kunna skapa goda förutsättningar för alla lärares lärandeprocess, säger Sara Engvall.

Läs även: Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.