Kvalitet på läromedel ska säkras

Kvalitet i skolan Staten vill titta närmare på kvaliteten på läromedel som används i skolan. En utredning ska arbeta med frågan, under ledning av en tidigare utbildningsminister. På Mälardalens högskola utvecklas ett forskningsbaserat läromedel.

Kvalitet på läromedel ska säkras

Dåliga läromedel är ett problem på många skolor, menar utbildningsminister Anna Ekström.

– Kontrollen av läromedel är långt ifrån vad den borde vara. I andra länder är det vanligt med noggranna kvalitetskontroller, men här i Sverige är det väldigt avreglerat. Lärare lämnas ofta ensamma i processen att granska och beställa läromedel, konstaterade hon i samband med presentationen av en utredning som ska se över statens roll när det gäller läromedel i svensk skola.

Särskild utredare blir Gustav Fridolin, tidigare bland annat utbildningsminister och språkrör för miljöpartiet.

Läs även: Två vinnare av Bättre skola 2019

Kvalitet för att nå kunskapskrav

För att eleverna ska nå kunskapskraven är det viktigt att alla elever får läromedel som håller hög kvalitet. Materialet ska också vara anpassat efter undervisningen och elevernas behov, enligt utbildningsdepartementet. Det gäller inte minst med tanke på att det råder brist på behöriga lärare.

Läromedel produceras främst av privata företag. Produktionen och användningen av digitala läromedel ökar, liksom användningen av digitala kunskapskällor, som webbplatser, i undervisningen. Utbudet kan vara svårt att överblicka. Det är i praktiken upp till lärare och rektorer att försäkra sig om att det material som används fyller sitt syfte.

Läs även: Nytt processtöd ger mer verkstad i skolan

Utredaren ska därför bland annat föreslå hur statens roll bör se ut när det gäller läromedel samt hur val av ändamålsenliga och tillgängliga läromedel av hög kvalitet kan underlättas.

I utredningsuppdraget ingår också att föreslå åtgärder för att stärka skolbiblioteken och öka tillgången till skolbibliotek med utbildade bibliotekarier.

Högskola kvalitetssäkrar mattematerial

Vid Mälardalens högskola har forskare sedan tidigare konstaterat att läromedel behöver kvalitetssäkras. Där välkomnas regeringens utredning. Högskolan bedriver forskning för att ta fram kvalitativa läromedel för grundskolans matematikundervisning.

– Det är viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Därför har vi ett nära samarbete med lärare som testar lektioner och verktyg, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid Mälardalens högskola.

Läs även: Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop

I ett samarbetsprojekt har materialet ”Rik matematik” utvecklats.

– Det räcker inte att läraren själv förstår matematiken. För att lyckas måste läraren också förstå hur eleverna tänker, och agera därefter. Det kräver ett läromedel som bygger på forskning och tillhandahåller smart designade lektioner, säger Andreas Ryve.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.