Två vinnare av Bättre Skola 2019

Utmärkelser Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun samt två program vid Virginska gymnasiet i Örebro tilldelas Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2019. Båda pristagarna har en stark kvalitetskultur och ett systematiskt förbättringsarbete som gör att de kan fungera som bra förebilder för andra skolor, menar domarkommittén.


Två vinnare av Bättre Skola 2019

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola vill Skolverket och SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling lyfta fram skolor som driver ett föredömligt systematiskt kvalitetsarbete och därmed kan ge inspiration till andra. Skolorna utvärderas gentemot SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad kvalitetsmodell som lägger stor vikt vid både val av arbetssätt, uppnådda resultat och ständiga förbättringar.

Läs även: SIQ-modellen har kommit i ny version.

2019 års utmärkelse tilldelas två skolverksamheter – Framtidskompassens förskolor i Vellinge kommun och Handels- och administrations- samt Hantverksprogrammet vid Virginska gymnasiet i Örebro.

– De här skolorna visar vikten av ett långsiktigt ledarskap, tydliga och systematiska arbetssätt och en kultur där både elever och personal blir medskapare i framgången, kommenterar Mats Deleryd, vd för SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling.

Framtidskompassens förskolor

Framtidskompassens förskolor i Vellinge är en bra förebild inom hållbar verksamhetsutveckling, anser domarkommittén. De har ett starkt fokus på långsiktig verksamhetsutveckling för dem de finns till för, vad gäller såväl social, ekologisk som ekonomisk hållbarhet. Verksamheten präglas av utmärkt samverkan inom och utanför verksamheten, med tydliga rutiner och engagerat ledarskap.

Förskolorna har en tydligt förankrad vision och värdegrund och ett starkt medarbetarperspektiv som ger alla möjlighet att utifrån intresse och kompetens bidra till den gemensamma utvecklingen av förskolans arbetsprocesser. Utifrån en tydlig förståelse för den egna verksamhetens förutsättningar och sin relation till andra verksamheter har de byggt upp en kultur där ständiga förbättringar är en självklar del av vardagen, framgår av motiveringen.

– Jag är otroligt glad och stolt över att våra förskolor erhåller denna fina utmärkelse. Framtidskompassens grundskolor erhöll utmärkelsen 2015 och att nu även våra förskolor får ta emot utmärkelsen 2019 känns fantastiskt, kommenterar förskolechef Lena Stjärna.

Virginska gymnasiet

Verksamheten vid Virginska gymnasiet är en stark förebild genom sin kultur, struktur och systematik, anser domarkommittén. De två programmen levererar en mycket hög kvalitet gentemot elever och intressenter och har lyckats med att involvera och engagera sina medarbetare på ett enastående sätt.

De har tydliga strategier och arbetssätt för att tillmötesgå elevernas förväntningar att nå yrkesexamen samt för att samtliga elever ska känna trygghet under sin utbildning. Detta leder till mycket goda resultat för både elever och medarbetare, men också resultat som är långsiktigt hållbara utifrån flera perspektiv. Genom ett coachande förhållningssätt och nära samarbete med framtida arbetsgivare har skolan skapat ett systematiskt lärande på alla nivåer, enligt motiveringen.

– Vi är oerhört glada att få ta emot den här utmärkelsen. Den är ett fint kvitto på att vårt långsiktiga strategiska kvalitetsarbete verkligen genomsyrar hela vår verksamhet, säger rektor Anna Karin Anfelt i en kommentar.

Nya Rydsskolan

Förutom de två utmärkelsemottagarna tilldelas även Nya Rydsskolan i Linköping ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för sitt arbete med att på kort tid vända en trend och skapa förutsättningar för goda resultat i ett socialt utsatt område.

– Nya Rydsskolan visar att det går att lyckas trots tuffa förutsättningar, om man bara väljer att arbeta strukturerat och systematiskt och verkligen tror på människors förmåga att klara utmaningen, kommenterar Mats Deleryd.

Läs även: Utmärkelsen Svensk Kvalitet vidareutvecklas under 2019.

Domarkommitté

I domarkommittén har ingått ordförande Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund, Per-Arne Andersson, direktör SKR, Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Ebba Kock, ordförande Sveriges Elevkårer, Anne-Christine Svahn, fd rektor och mottagare av Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola samt Lars Sörqvist, vd Sandholm Associates AB.

Utmärkelser och Erkännande kommer att delas ut av Peter Fredriksson, generaldirektör för Skolverket, under Rikskonferensen Bättre Skola i Upplands Väsby den 15 – 16 januari 2020.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.