nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Mats Deleryd, vd SIQ.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet vidareutvecklas under 2019

Utmärkelsen Svensk Kvalitet – Sveriges mest prestigefyllda kvalitetsutmärkelse – vidareutvecklas under 2019 och kommer att delas ut först 2020. SIQ har startat ett projekt för att utveckla en ännu bättre och mer lättarbetad utvärderingsmodell, där man bjuder in alla som vill delta i utvecklingsarbetet.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Ända sedan 1992 har SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling delat ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet till framgångsrika företag och organisationer. Syftet är att stödja utvecklingen av systematiskt förbättringsarbete och lyfta fram förebilder som inspiration till andra.

Utvärderingen grundar sig på SIQ Managementmodell, en forskningsbaserad så kallad excellencemodell med fokus på ledning och styrning utifrån klart identifierade framgångsfaktorer. Under 2018 lanserades en uppdaterad managementmodell med utgångspunkt från dagens utmaningar.

Läs även: SIQ-modellen har kommit i ny version.

– Nu vill vi hitta de nya formerna för att underlätta för olika verksamheter att tillämpa modellen, men också för att kunna stämma av vad i verksamheten som går bra och vad som behöver ytterligare fokus i strävan efter nya framgångar, säger Mats Deleryd, vd för SIQ.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola är kvar

SIQ har därför startat ett utvecklingsprojekt för att kartlägga dagens behov och utveckla en ännu bättre och mer lättarbetad utvärderingsmodell för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. För att kunna lägga kraft och energi på utvecklingsarbetet gör man ett tillfälligt avbrott i utvärderingsarbetet under 2019 med sikte på att lansera en förnyad version 2020.

Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola kommer däremot att bedrivas som vanligt under 2019.

Läs även: Utdelning av utmärkelsen Bättre Skola.

– Det vi framförallt söker är en enklare och bredare tillämpning av utmärkelsen i syfte att kunna intressera nya målgrupper, som till exempel framtidens ledare på universitet och högskolor, säger Mats Deleryd.

Utvecklingsarbetet drivs i samverkan med SIQs medlemsorganisationer och andra intressenter. Men även andra med intresse för kvalitetsutveckling är välkomna att delta, betonar Mats Deleryd:

– Själva har vi inte alla svaren. Ju fler som deltar, desto bättre blir resultatet, säger han.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Toppbetyg för redovisningstjänster

När Svenskt Kvalitetsindex nu för första gången undersökt kundnöjdheten för redovisningstjänster får branschen mycket högt betyg av kunderna. De redovisningsbyråer som uttalat arbetar med kvalitet via auktorisation ligger högst i mätningarna.

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.