Örebros ekonomiutbildning ackrediterad för internationell kvalitet

Kvalitetssäkring Handelshögskolan vid Örebro universitet har fått en internationell ackreditering av organisationen AACSB. Ackrediteringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet och väntas bidra till internationaliseringen.

Örebros ekonomiutbildning ackrediterad för internationell kvalitet

Efter en granskning av externa bedömare har Handelshögskolan vid Örebro universitet ackrediterats av organisationen AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business).

Institutionen har tillsammans med studenter och andra partners under flera år bedrivit ett systematiskt utvecklingsarbete för att uppnå ackrediteringen.

– Det här en ackreditering som är väldigt betydelsefull för vår internationalisering, säger Örebro universitets rektor Johan Schnürer i en kommentar.

Viktigt för varumärket

Bedömningen sker utifrån 15 internationella standarder. Hela verksamheten granskas, från utbildning och studiemiljö till forskning och samverkan. Granskningen utförs av prefekter från andra handelshögskolor runtom i världen.

– AACSB-ackrediteringen är mycket viktig för vårt varumärke och gör det möjligt för oss att vidareutveckla samarbeten av internationellt hög klass och även förbättra våra möjligheter till internationell rekrytering, säger Sven Helin, prefekt vid Handelshögskolan i Örebro.

Den systematiska genomgången av ekonomiutbildningen kommer nu också till nytta för andra delar av universitetet.

– Den ger universitetet viktig kunskap inför utvecklingen av vårt kvalitetssystem, säger Johan Schnürer.

Fjärde ackrediteringen i Sverige

Örebro universitet är det fjärde lärosäte i Sverige som ackrediteras av AACSB. Två av de tidigare ackrediterade är Umeå universitet samt Jönköping internationell business school, Jibs. Dessutom har Handelshögskolan vid Göteborgs universitet en så kallad Triple Crown, vilket innebär att den är ackrediterad av de tre organen AASCB, Amba och Equis.

I övrigt är till exempel Ekonomihögskolan i Lund och Handelshögskolan i Stockholm ackrediterade av Equis, Lund även av Amba.

Läs även: Dubbla kvalitetsstämplar för Ekonomihögskolan i Lund

I Sverige granskas och godkänns universitet och högskolor av staten, vilket gör att ackrediteringssträvanden är en relativt ny företeelse.

Enligt AACSB är mindre än fem procent av världens 16 000 handelshögskolor ackrediterade av organisationen.

Följs upp regelbundet

Ackreditering kan ha betydelse som en kvalitetsstämpel för elever som tar examen och vill göra karriär utomlands, för lärare som vill söka jobb utanför Sverige för rekryteringen av utländska studenter etc.

Efter den första ackrediteringen följs lärosätet upp regelbundet av AACSB, som avgör om ackrediteringen får behållas.

Allt fler ekonomiutbildningar kallas för handelshögskolor, där varumärkesledande Handelshögskolan i Stockholm har varit föregångare.

Läs även: Handelshögskolans vidareutbildning topprankas av Financial Times

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.