”Kommunerna blundar inte för utmaningarna”

Enkät Med närmare 170 seminarier om allt från ekonomi och styrning till digitalisering och ledarskap i offentlig sektor lockar Kvalitetsmässan i Göteborg en bred publik från kommuner, regioner och myndigheter. KM frågade fem deltagare vad som varit mest givande under mässan.

”Kommunerna blundar inte för utmaningarna”
Många olika yrkesroller i offentlig sektor deltog på mässan. Foto Anna Pauser.

Det är ett stort spektrum av yrkesroller som deltar delar av eller under alla tre mässdagar. Kvalitetsmagasinet fångade några deltagare och frågade dem:

  • Vilket seminarier var intressant för dig?
  • Vad behöver du bygga för kunskap i din yrkesroll?
Mathias Ross, vd Kreativum,  Karlshamn.

Mathias Ross, vd Kreativum Science Center, Karlshamn

– Det jag tycker varit riktigt bra är alla mina möten med andra deltagare där vi har diskuterat lösningar, utmaningar och lärdomar. Vi jobbar med digitala projekt och med att bygga digitala färdigheter och det är en väldigt bra kombination med det jag hör på seminarierna och det jag gör i verkligheten.

– Trots att alla är överens om att det finns stora utmaningar för kommunerna så pratar alla ändå om att man måste våga och pröva nytt, testa mera och våga göra fel. Det finns en realistisk optimism samtidigt som man inte blundar för utmaningarna eller kapitulerar inför dem och ger upp kvalitet. Det är positivt.

Martina Andersson, utvecklingsledare, Österåker.

Martin Andersson, utvecklingsledare i Österåkers kommun

– Jag försöker lyssna och lära av det som är applicerbart för oss och vad som är värt att ta med sig hem. Och med hundratals seminarier att välja på så dyker det ju helt plötsligt upp idéer här och där.

– Vi diskuterar mycket kring kunskapsproduktion och ständigt lärande och hur man gör det. Idag saknas ett nationellt forum för det. Petter Stordalens seminarier var också intressant när det gäller kulturperspektivet och att vi borde göra mer av det vi människor är bra på. Ja helt enkelt borde vi satsa mer på människoutveckling.

Johanna Spånér, HR chef, Olofströms kommun.

Johanna Spånér, HR chef i Olofströms kommun

– Som ren inspiration var föreläsningen med Petter Stordalen och Fredrik Reinfeldt fantastisk bra. Men annars siktar jag in mig på HR-frågor som ledarskap framförallt. Det är en del seminarier kring tillitsbaserad styrning och i vår kommun arbetar vi med salutogent* ledarskap sedan tre år tillbaka och där finns många beröringspunkter. Vi har satsat på utbildning för alla våra chefer och för alla medarbetare.

– När det gäller att utveckla min egen kompetens är det roligt att bygga ny kunskap om kompetensförsörjning och hur man utvecklar arbetsgivarvarumärket.

*ledarskap med främjande inriktning som ser till varje individs tillgångar.

Lise-Lott Risö Bergerlind, V-Götalandsregionen.

Lise-Lott Risö Bergerlind, enhetschef för psykisk hälsa i Västra Götalandsregionen.

– Jag har modererat ett seminarium med Charlie Eriksson som har startat en ideell organisation om psykisk ohälsa. Därför har jag inte orienterat mig i vad det finns för utbud av seminarier. Jag arbetar med utbildningar som bygger på evidensbaserad kunskap som vi implementerar på lång sikt för dem som arbetar inom psykiatrin. Det är inte svårt att ta fram ny kunskap men det är desto svårare att få det att hålla över tid. Därför tror vi på att jobba med ett långsiktigt stöd för vår deltagare på mellan tre till fem år. För det tar lång tid att ändra beteende och arbeta på nya sätt. Vi ser att det gör stor skillnad att jobba så här systematiskt.

Johanna Ibjer, Södertälje.

Johanna Ibjer, FUT*- utredare Södertälje kommun

– Jag är här för att tala på ett seminarium om hur vi arbetar i vår kommun med bidragsbrott. När jag nu är här tänker jag passa på att gå på ett annat seminarium om organiserad brottslighet.

– Vi i Södertälje ligger i framkant med vårt arbetssätt där vi jobbar mycket med samverkan bland annat med polis, hyresbolag med flera och en viktig del är att vi vågar ställa raka frågor. Om vi inte vågar fråga så vet vi inte. Och om vi inte vet betyder det att skulle jobba utifrån fördomar. Visst finns det ett visst motstånd internt där man värnar om den personliga integriteten. Men vi har en stöttning i den politiska ledningen att driva det här arbetet. Men jag vet att våra arbetssätt inte är självklara för andra kommuner.

*FUT, felaktiga utbetalningar

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.