Dator till varje elev ger inte bättre resultat

Förbättringsarbete Om skolan satsar på att ge varje elev en dator förbättrar det inte studieresultaten. Det jämnar inte heller ut olikheter mellan föräldrarnas utbildningsnivå, enligt en ny rapport från utvärderingsinstitutet IFAU.

Dator till varje elev ger inte bättre resultat

Högstadieelever som tilldelats en egen dator eller surfplatta av skolan får varken bättre eller sämre resultat på nationell prov i engelska, matematik eller svenska än elever som inte fått detta. Detta enligt IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Det spelar inte heller någon roll för hur stor andel som går vidare till ett nationellt program på gymnasiet.

– En satsning på ”en elev, en dator” tycks inte förbättra kunskaperna generellt, något som ibland förs fram vid sidan av att det ska stärka elevers förmåga att använda digital teknik. Det betyder dock inte att datorer i undervisningen inte har effekter på elevernas kunskaper, då i princip alla skolor använder datorer, säger Martin Lundin, en av rapportförfattarna.

Läs även: Två vinnare av Bättre Skola 2019

Jämnar inte ut föräldraskillnader

Tecken finns på ökande skillnaderna mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Elever från skolor som har satsat på egna datorer till eleverna, och vars föräldrar högst har en gymnasieutbildning, får något sämre resultat på det nationella provet i matematik.

– Att förse alla elever med en egen dator eller surfplatta tycks inte bidra till att jämna ut skolresultat mellan elever med olika föräldrabakgrund. Våra resultat tyder snarare på det omvända, säger Caroline Hall.

Läs även: Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop

Sämre resultat för plattor

-Vi ser vissa tecken på att surfplattor kan leda till sämre resultat i svenska, men här behövs mer forskning, säger Caroline Hall.

Det är den första stora svenska studien som fångar hur ”en elev, en dator”-satsningar påverkar elevers skolresultat. Enkätdata från 61 högstadieskolor i 26 kommuner har länkats till registerdata, exempelvis resultat på nationella prov och uppgifter om gymnasieval. Totalt ingår omkring 50 000 elever i undersökningen.

Utöver Martin Lundin och Caroline Hall är även Kristina Sibbmark författare till rapporten.

Läs även: Teknikstrul hämmar datoranvändningen i skolan

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.