Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop

Kvalitet När lärarna kan planera och efterarbeta undervisningen tillsammans blir kvaliteten högre. Men de flesta lärare tycker att möjligheter för detta saknas. Därför finns inte viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund, enligt en studie från Karlstad universitet.

Högre kvalitet i skolan om lärare planerar ihop
Att stänga skolan för en dag eller två påverkar kunskapsinhämtningen som kommer att vara värdefull senare i livet.Bild Stock Adobe.

De flesta lärare upplever att de inte har organiserad tid för att samarbeta med sina kollegor kring planering och efterbearbetning av lektioner, enligt en enkätstudie som genomförts av forskare vid Karlstads universitet.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kenneth Nordgren.
Kenneth Nordgren.

– Det tyder på att det saknas viktiga förutsättningar för en skola på vetenskaplig grund, vilket vi enligt skollagen ska ha i Sverige, säger Kenneth Nordgren, professor och forskare vid Karlstads universitet.

Problemen rör såväl pedagogik och didaktik som ämnesinnehåll.

– I ämnet samhällskunskap behöver till exempel lärarna sätta sig in i de samhällsförändringar som sker och med utgångspunkt från dem lägga till nya delar och ta bort gamla ur sin undervisning, säger Kenneth Nordgren.

Centralt för lärande
Efterarbetning handlar om att lärarna ska ge elever återkoppling och själva utvärdera och utveckla sitt undervisningsupplägg.

– Planering och efterarbetning är helt centrala för såväl lärande som utveckling av undervisningen. Fungerar inte de arbetsmomenten undermineras skolans kärnuppdrag, säger Kenneth Nordgren.

Den aktuella enkätstudien besvarades av 2 200 lärare i grundskolan och på gymnasiet.

En positiv aspekt av studien är att det finns goda möjligheter att höja kvaliteten i skolan.

– Där det finns ett kollegialt samarbete är lärarna betydligt mer positiva till sin arbetsmiljö och sina möjligheter till planering och efterbearbetning. Det gör stor skillnad för lärarnas möjligheter att utveckla undervisningen, säger Kenneth Nordgren.

Läs även: Orimliga kvalitetskillnader i skolan.

Resultatet bekräftar tidigare forskning om värdet av att avsätta tid i skolan för samarbete, konstaterar Kenneth Nordgren.

– Kollegialt samarbete driver kvalitet. När lärare har tid att jobba tillsammans blir de bättre på vad de gör. Troligtvis finns dock en övre gräns för hur mycket tid som ska avsättas till samarbete. Lärare behöver även egen tid.

Systematisk uppföljning behövs

För att ytterligare utveckla kvaliteten i skolan krävs insatser utöver kollegialt samarbete, enligt Kenneth Nordgren.

– En systematisk uppföljning av undervisningen med bidrag från till exempel forskning är det väldigt få i enkätundersökningen som har tillgång till.

Läs även: Kvalitetsarbete inom vård och skola bygger på delaktighet.

Övriga forskare som medverkade till studien var Yvonne Liljekvist, Martin Kristiansson och Daniel Bergh. Enkäten genomfördes i samarbete med SCB inom ramen för projektet ULF – Utbildning, Lärande, Forskning, ett regeringsuppdrag för samverkan mellan akademi och huvudmän inom skolan.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.