Framtidens innovation styrs till stor del av handläggare

Forskning Handläggare har stor makt över såväl utformning som utfall av innovation- och forskningsprojekt i Sverige. Det framgår av en ny avhandling vid Lunds universitet, som Esbri är först att rapportera om.

Framtidens innovation styrs till stor del av handläggare
Foto: StockAdobe

Oavsett hur stort eller litet ett forskningsprojekt är, krävs finansiering för att sjösätta det. Erik Brattström vid Lunds universitet har studerat hur politiska prioriteringar för forskning och innovation ser ut i genomförandefasen, och resultatet visar att den mänskliga faktorn har större påverkan på innovationsforskningen än vad man kan tro. Erik Brattström liknar processen med en busslinje.

– Finansiärer, företag och forskningsledare vid olika hållplatser måste göra prioriteringarna genomförbara och lämnar på så sätt sitt avtryck på prioriteringarna. Deras intressen, expertis, förmågor och mandat etcetera formar ett antal val som påverkar vilken forskning och innovation som bedrivs i slutändan, säger Erik Brattström i en intervju med Esbri.

Studien visar bland annat att Energimyndighetens finansieringsprogram kan påverka forskningsprojektens innehåll såväl som hur samverkan kring forskningsprojektet ska gå till.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.